Aankondiging seminar voor gemeentes

Blog

Ook dit jaar houden wij u graag weer op de hoogte van de actualiteiten. Graag willen wij tijdens een seminar de Wet aanpassing bestuursprocesrecht; het contractenrecht, waaronder begrepen de koop-/aannemingsovereenkomst en het leggen van beslag; en de onteigeningsprocedure met u bespreken. U kunt er ook voor kiezen om slechts een deel van bovenstaande onderwerpen bij te wonen. Aan het seminar zijn geen kosten verbonden.

Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab)

De Tweede Kamer heeft inmiddels de Wet aanpassing bestuursprocesrecht goedgekeurd. Naar verwachting zal de Eerste Kamer de wet ook goedkeuren en zal de wet volgend jaar in werking treden. De wet regelt onder meer een aanpassing van de regels over het meenemen van nieuwe- of gewijzigde besluiten in een lopende bezwaar- of beroepsprocedure; verruiming van de mogelijkheden om gebreken in een besluit te passeren als daardoor geen belanghebbenden zijn benadeeld; invoering van een relativiteitsvereiste (rechtstreeks belang bij aanvechten besluit) en een aanpassing van de regeling van het horen in bezwaar en administratief beroep en in het klachtrecht.

Contractsvorming (o.a. koop-/aannemingsovereenkomst) en beslag

Daarnaast willen we u graag handvatten geven bij het opstellen van contracten, waarbij in het bijzonder de koop-/aannemingsovereenkomst zal worden besproken. Onder meer zal besproken worden hoe aansprakelijkheid van de gemeente en eventuele procedures voorkomen kunnen worden. Mocht het echter toch nodig zijn om te procederen, dan is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de wijze waarop beslag wordt gelegd en de vraag welke partij in de procedure bewijs moet leveren van haar stellingen. Ook zal besproken worden hoe juridische procedures met een  beter resultaat afgerond kunnen worden.

Onteigeningsprocedure

Voorts wordt er in deze tijd van crisis minder gebouwd. Als er echter gebouwd wordt, dan is het van belang dat de bouwplannen gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor kan een onteigeningsprocedure worden gevoerd. Deze procedure wordt vaak in combinatie met de Wet voorkeursrecht gemeenten opgestart. Er zal door de heer Renswoude, tekenaar/GIS-adviseur,  op praktische wijze worden ingegaan op de nieuwe administratieve onteigeningsprocedure (titel IV). Aan de hand van een aantal voorbeelden zal worden toegelicht hoe de noodzakelijke documenten die met het verzoeksbesluit aan de Kroon moeten worden toegezonden, in onderlinge samenhang kunnen worden opgesteld. Daarnaast zal besproken worden aan welke vereisten in de administratieve procedure en de gerechtelijke procedure voldaan moet worden.

Het seminar

Wij willen u graag uitnodigen voor het seminar op 7 februari 2013. Deze bijeenkomst zal de hele dag in beslag nemen, maar u kunt er ook voor kiezen om een dagdeel aanwezig te zijn.

Ochtendprogramma:
• Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab)
• Onteigeningsprocedure

Middagprogramma:
• Contractsvorming (o.a. koop-/aannemingsovereenkomst) en beslag

De onderwerpen zullen worden besproken door mr. W. (Bill) de Vis, mr. E.C.W. (Ilse) van der Poel, mr. J.P. (Jelle) Groen en mr. A.H.J. (Allard) Hanrath, allen werkzaam als advocaat bij Schenkeveld Advocaten binnen de sectie Vastgoedrecht en Bestuursrecht. Daarnaast zal ing. R.B.M. (Roland) Renswoude, van het Bureau Renswoude GIS, nadere uitleg geven over hoe bij het samenstellen van het onteigeningsdossier de tekeningen worden opgesteld.

Het seminar zal plaatsvinden in ons kantoor gelegen aan de Paardenmarkt 1 te Alkmaar op:

Donderdag 7 februari 2013
Ontvangst vanaf 09.30 uur en/of vanaf 13:00 uur met een lunch van
13:00- 14:00 uur en om 17:00 uur aansluitend een borrel.

Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Graag vernemen wij vóór 6 februari  a.s. van u of u van plan bent om naar het seminar toe te komen en, zo ja, met hoeveel personen. Wilt u het voorgaande aan ons laten weten door middel van het sturen van een e-mail naar i.vanderpoel@schenkeveldadvocaten.nl?

Tot slot spreekt het voor zich dat er aan het seminar geen kosten verbonden zijn. Wij hopen u dan ook te mogen begroeten op 7 februari 2013.