Verbod rookruimtes in cafés vanaf april 2020

Blog

Schenkeveld Advocaten - rookverbod1

Horecagelegenheden lopen vanaf april 2020 het risico beboet te worden als zij nog een rookruimte hebben. Op 27 september 2019 oordeelde de Hoge Raad namelijk definitief dat rookruimtes in de horeca verboden zijn.

Uitzondering toegestaan?

Sinds 1 juli 2008 geldt in Nederland een rookverbod in de horeca, maar er werd een uitzondering gemaakt voor speciaal aangewezen rookruimtes. De belangenvereniging Clean Air Nederland (CAN) was van mening dat de uitzondering voor speciaal aangewezen rookruimtes in strijd was met het WHO-Kaderverdrag (ook wel bekend als het ‘anti-rookverdrag’).

CAN heeft dat aan de rechtbank voorgelegd. De rechtbank wees de vordering van CAN af. Een uitzondering voor rookruimtes was volgens de rechtbank niet in strijd met het WHO-Kaderverdrag en dus toegestaan.

Effectieve bescherming tegen tabaksrook

CAN heeft tegen die uitspraak hoger beroep ingesteld. Het hof oordeelde daarop dat rookruimtes ook onder het WHO-verdrag vallen. Een uitzondering voor rookruimtes is dus niet op zijn plaats. Dit oordeel is op 27 september 2019 door de Hoge Raad bevestigd. Het WHO-verdrag verplicht de Staat een effectieve bescherming te bieden tegen blootstelling aan tabaksrook. Er is volgens de Hoge Raad geen grond om voor horecagelegenheden in het algemeen of daarin aangewezen rookruimtes anders te oordelen. Rookruimtes in horecagelegenheden zijn dus niet toegestaan.

Handhaving vanaf april 2020

Staatssecretaris Paul Blokhuis liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het verbod pas per 1 april 2020 zal worden gehandhaafd. Directe handhaving is immers vanuit praktische overwegingen niet mogelijk. Horecagelegenheden die zich niet houden aan het verbod, kunnen worden bestraft met een boete tot 4.500 euro.

Uitbreiding rookverbod

Stap voor stap wordt het rookverbod verder uitgebreid. Rookruimtes in (semi-)overheidsgebouwen zullen vanaf 2021 worden verboden en rookruimtes op de werkplek vanaf 2022.

Daarnaast is op 24 oktober 2019 een nieuw wetsvoorstel ingediend ter uitbreiding van het rookverbod. De uitbreiding heeft betrekking op de elektronische sigaret en andere dampwaren en aanverwante producten.

Heeft u vragen?

De regels omtrent het rookverbod zijn nog volop in ontwikkeling. Mocht u naar aanleiding van deze ontwikkelingen nog vragen hebben, neemt u dan contact op met een van onze specialisten.

Voor het arrest van de Hoge Raad kunt u hier klikken.