Meldplicht Airbnb onverbindend verklaard

Blog

Schenkeveld Advocaten - airbnb

Gemeentes mogen geen boete opleggen aan inwoners voor het niet melden van vakantieverhuur. Het stellen van een meldplicht voor vakantieverhuur is namelijk in strijd met de Huisvestingswet. Dit oordeelde de Raad van State op 29 januari 2020.

Airbnb boete van 6000 euro

Het ging in deze zaak om een Amsterdamse inwoonster die haar woning voor vijf dagen had verhuurd aan Amerikaanse toeristen via Airbnb. Zij had dit niet vooraf bij de gemeente Amsterdam gemeld en kreeg hiervoor een boete van € 6.000. Uit de Huisvestingsverordening Amsterdam volgt dat inwoners de verhuur van hun woning aan de gemeente moeten melden. Doen zij dit niet, dan riskeren zij het risico een boete van € 6.000 te krijgen. De meldplicht en boete gelden overigens ook voor eigenaren van bed & breakfasts.

De inwoonster was het niet eens met de boete. Volgens haar bestond er geen wettelijke grondslag voor de meldplicht en dus ook niet voor de boete. In eerste aanleg werd de inwoonster in het ongelijk gesteld, maar in hoger beroep werd de inwoonster door de Raad van State in het gelijk gesteld.

Vrijstelling voor vakantieverhuur

De gemeente Amsterdam heeft in de Huisvestingsverordening een vrijstelling gemaakt voor vakantieverhuur. Inwoners mogen hun woning gedurende 30 dagen per jaar verhuren, mits dit van tevoren wordt gemeld aan de gemeente. Wordt dit niet gemeld, dan riskeren de bewoners te worden beboet.

Verhuren zonder vergunning verboden

Op grond van de Huisvestingswet is er een verhuurverbod voor woonruimtes, tenzij de bewoner een vergunning voor verhuur heeft. De Raad van State oordeelde dat de gemeente niet bevoegd is om een vrijstelling op het verhuurverbod te geven, dus is er ook geen meldplicht voor de verhuurder. De Raad van State verklaarde daarom de meldplicht onverbindend. Hiermee viel ook de grondslag weg voor de boete.

Gevolgen uitspraak

De uitspraak betekent voor de inwoonster dat zij de boete, die de gemeente haar heeft opgelegd, niet hoeft te betalen.

Voor de gemeente betekent de uitspraak dat zij haar inwoners geen vrijstelling meer mag geven van het verhuurverbod om zonder vergunning hun woning te verhuren. De gemeente mag wel boetes blijven opleggen aan inwoners die zonder vergunning hun woning verhuren.

Heeft u vragen over dit onderwerp of advies of rechtsbijstand nodig op het gebied van regelgeving omtrent de Huisvestingswet of Huisvestingsverordeningen? Neemt u dan contact op met een van de specialisten van onze sectie Vastgoedrecht.