Huisvestingsverordening Amsterdam wijzigt per 1 januari 2020

12/12/19 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 5 minuten

 

Verhuurders opgelet! Per 1 januari 2020 wijzigt de Huisvestingsverordening Amsterdam op een aantal belangrijke punten. Met name de regels ten aanzien van kamerverhuur worden aangescherpt. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Wanneer is er een omzettingsvergunning nodig?

Een omzettingsvergunning is alleen nodig voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte (bedoeld voor één huishouden) naar onzelfstandige woonruimten (kamers). Alle woningen die al een omzettingsvergunning hebben, houden deze vergunning. Als een woonruimte is gebouwd als onzelfstandige woonruimte en wordt gebruikt voor kamerverhuur, is er geen vergunning nodig. Deze woningen zijn nooit zelfstandig geweest en hoeven om die reden ook niet te worden omgezet.

In de huidige regels moest een woning die werd omgezet naar 5 kamers of meer, worden beheerd door een professionele verhuurder. Per 1 januari 2020 is dit geen vereiste meer.

Voor het omzetten van een onzelfstandige woonruimte naar een zelfstandige woonruimte is overigens geen vergunning nodig.

Quota voor kamerverhuur

De gemeente Amsterdam stelt per 1 januari 2020 een wijk- en pandquotum in voor kamerverhuur. Vanaf dan mag maximaal 5% van het aantal woningen per wijk bestemd zijn voor kamerverhuur. Bij een pand, bijvoorbeeld een appartementencomplex, mag maximaal 25% bestemd zijn voor kamerverhuur. Dit betekent dat ook in de stadsdelen West en Centrum in beginsel verkamering mag plaatsvinden, mits dit valt binnen de wijk- en pandquotum. In de huidige Huisvestingsverordening konden in deze stadsdelen woningen niet worden omgezet naar onzelfstandige woonruimten.

Legaliseren tot 1 januari 2020 mogelijk

Verhuurders van kamers die geen vergunning hebben, kunnen tot 1 januari 2020 de situatie legaliseren. Het doel is om zoveel mogelijk bestaande kamerverhuursituaties te legaliseren in 2019, voordat de quota ingaat. Hiermee wil de gemeente Amsterdam zittende huurders tegemoetkomen doordat onwelwillende verhuurders in de problemen komen. Vergunningen die in 2019 worden aangevraagd worden om die reden nog niet onderworpen aan de quota.

Extra geluidsisolatie en gemeenschappelijke ruimte

Naast verscherping van de regels met betrekking tot verkamering, worden ook de regels ten aanzien van het woongenot aangepast. Zo dienen woningen van vóór 1970 extra geluidsisolatie te krijgen. Deze regels zien op onzelfstandige woningen waar vier of meer personen wonen. Deze maatregel is bedoeld om geluidsoverlast (van studenten) tegen te gaan.

Verder dient er een gemeenschappelijke ruimte van minimaal 11 vierkante meter in een onzelfstandige woning aanwezig te zijn.

Individueel contract per kamerhuurder

Bij kamerverhuur moet vanaf 2020 elke kamerhuurder een individueel huurcontract te krijgen. Op dit moment komt het vaak voor dat er één hoofdhuurder is en meerdere onderhuurders, waardoor huisjesmelkers het puntenstelsel voor kamerverhuur gemakkelijker kunnen omzeilen. Op het moment dat de hoofdhuurder vertrekt en de huisbaas niet wil meewerken aan een wijziging in het contract, komen de onderhuurders op straat. Daarnaast komt het geregeld voor dat onderhuurders vaak in de problemen komen op het moment dat de hoofdhuurder vertrekt en de verhuurder niet bereid is mee te werken aan een wijziging in het contract. Met de invoering van deze regel tracht de gemeente Amsterdam de rechtspositie van huurders te versterken.

Beheerder verhuur niet meer nodig

Voorheen moest bij het omzetten naar vijf of meer kamers, de verhuur te worden beheerd door een professionele verhuurder. Deze moest als zodanig ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel. Per 1 januari 2020 is een professionele verhuurder niet meer verplicht bij omzetting naar vijf of meer kamers.

Aandachtspunten voor de verhuurder

De Huisvestingsverordening 2020 is grotendeels verscherpt, maar op een aantal punten ook versoepeld. Zo is het niet meer verplicht om voor de verhuur van woningen met 5 kamers of meer een professionele beheerder in te schakelen. Anderzijds kan het zijn dat het verhuurquotum verhuurders gaat beperken. Verhuurders die nog geen vergunning hebben, lopen in 2020 het risico geen vergunning meer te kunnen krijgen indien het quotum van 25% per wijk al is vervuld. Ook dient de verhuurder van een onzelfstandige woonruimte iedere huurder een huurcontract aan te bieden.

Wilt u als verhuurder weten wat uw positie is ten aanzien van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 of ten aanzien van een Huisvestingsverordening van een andere stad? Of wilt u meer weten over dit onderwerp of over huurrecht in het algemeen? Neemt u dan contact op met een van de specialisten van onze sectie Vastgoed.

4 reacties op “Huisvestingsverordening Amsterdam wijzigt per 1 januari 2020

 1. Welke mogelijkheden zijn er nog wanneer je als particulier een woning koopt en een deel van de woning wil verhuren?

  1. Naar aanleiding van jouw vraag over de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 bericht ik je als volgt.

   In de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 zijn ook nieuwe regels opgenomen voor inwoning. Voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte is geen vergunning nodig zolang sprake is van inwoning. Van inwoning is sprake als een bestaand huishouden inwoning verleent aan maximaal één ander huishouden en de verhuur pas ingaat nadat de verhuurder minstens twee jaar zelf in de woning heeft gewoond. Deze laatste voorwaarde geldt niet in het geval sprake is van mantelzorg of inwoning van eerste-of tweedegraads familieleden.

   Vertrouwende je hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

 2. Zijn er consequenties zodra je gebruikt maakt van de omzettingsvergunning, maar na een jaar weer terug wil gaan naar een twee persoonshuishouden?

  1. Bij het terugdraaien van een omzettingsvergunning, is er sprake van samenvoeging van de woning. Voor het samenvoegen van woonruimten ten behoeve van eigen bewoning of het gedeeltelijke gebruik als kantoor of praktijkruimte door de eigenaar, is geen vergunning nodig. Indien de woning wordt samengevoegd ten behoeve van verhuur, is er wel een vergunning nodig. Er moet dan aan één van onderstaande voorwaarden worden voldaan:
   – De samengevoegde, zelfstandige woning heeft 200 of minder punten én wordt verhuurd aan een huishouden met een inkomen tot € 45.550,-.
   – De samengevoegde, zelfstandige woning heeft 200 of minder punten, en elke samen te voegen woning had afzonderlijk een puntenwaarde tussen de liberalisatiegrens en 200 punten.
   – Er is sprake van een situatie waarbij een huishouden dat te krap woont, na samenvoeging wel over voldoende woonruimte beschikt.
   – Er wordt passende, reële compensatie aangeboden.


Reacties zijn uitgeschakeld.

Terug naar alle blogs