Lichamelijke en financiële schade door boks na afloop van tafeltenniswedstrijd. Wie vergoedt de schade?

Blog

Een tennisbal in het oog, waardoor de tennisspeler blind is geworden, de voetbalspeler die door het natrappen van een tegenstander ernstig knieletsel oploopt en de judoër die na het stopcommando nog een (ongelukkige) judoworp uitvoert, waardoor de tegenstander een whiplash oploopt.
Allemaal zaken die hebben geleid tot jarenlange procedures. Hoe zit het met de schadevergoeding in dit soort situaties?

Het onschuldig vieren van een overwinning

Aanleiding voor dit artikel is een uitspraak van 27 juli 2016 van de Rechtbank Gelderland. Op vrijdagavond 27 februari 2015 vindt een competitiewedstrijd plaats van de plaatselijke tafeltennisvereniging. Richard en Ingrid [1] zijn beiden lid van de tafeltennisvereniging en nemen als teamgenoten regelmatig deel aan competitiewedstrijden. Richard speelde die avond zijn tweede wedstrijd, waarbij Ingrid optrad als scheidsrechter. Onmiddellijk na de gewonnen wedstrijd loopt Richard op Ingrid af om zijn overwinning te vieren. Ingrid steekt daarbij vanuit zittende positie haar geopende rechterhand op, omdat zij verwachtte dat Richard haar een high five zou geven. In zijn enthousiasme geeft Richard echter, vanaf een hogere, staande positie, een slag met zijn vuist naar beneden in de palm van de hand van Ingrid (een zogeheten boks). Ingrid loopt vanwege deze boks een acute kneuzing van haar middenhandszenuw op en lijdt schade ter hoogte van € 52.516,40. Ingrid start vanwege haar schade een procedure tegen Richard.

Heeft Richard zich onrechtmatig gedragen?

Volgens (de advocaat van) Ingrid is de gegeven boks onrechtmatig, omdat zij daarop niet bedacht hoefde te zijn. Na afloop van een competitie is het geven van een high five namelijk wel, maar een boks niet, gebruikelijk in de tafeltenniswereld. Richard had zich dan ook van deze gedraging dienen te onthouden, omdat het, aldus Ingrid, zeer waarschijnlijk is dat er letsel ontstaat als iemand een harde, naar beneden gerichte stoot geeft. De gedraging is, zo stelt Ingrid, dan ook in strijd met wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

Richard is het hier niet mee eens. De boks zou, aldus Richard, namelijk hebben plaatsgevonden in een sport- en spelsituatie. In een dergelijke situatie wordt aansprakelijkheid minder snel aangenomen. De door Richard gegeven boks is vanwege de sport- en spelsituatie dan ook geen ongebruikelijk, uitzonderlijke, laat staan abnormale en gevaarlijke gedraging die buiten het risico van sport of spel valt en in de gegeven omstandigheden dan ook niet onrechtmatig.

Verhoogde aansprakelijkheidsdrempel tijdens en na afloop van sport- en spelsituaties

De rechtbank stelt voorop dat conform vaste jurisprudentie (eerdere uitspraken) van de Hoge Raad in een sport- en spelsituatie minder snel aansprakelijkheid wordt aangenomen. De reden hiervoor is dat deelnemers aan een sport of spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen van elkaar moeten verwachten. Dit kan ook direct na afloop van een sport- en spelsituatie nog het geval zijn, zoals bijvoorbeeld bij Richard en Ingrid. Richard was immers zo enthousiast dat hij de wedstrijd had gewonnen, dat hij in zijn enthousiasme een ongelukkige boks geeft.

Richard krijgt gelijk

Vanwege de sport- en spelsituatie bepaalt de rechtbank dat de gedraging van Richard geen onrechtmatige daad oplevert. De rechtbank betrekt daarbij het feit dat de boks direct aansluitend aan de competitiewedstrijd is gegeven om het winnen van de partij te vieren en daarmee in een sport- en spelsituatie plaatsvond. Ingrid had –volgens de Rechtbank- om die reden een gevaarlijke, slecht gecoördineerde boks kunnen verwachten. De rechtbank acht in dat verband van belang dat Ingrid en Richard die avond teamgenoten in een tafeltenniscompetitie waren; Ingrid bij de door Richard gewonnen wedstrijd niet alleen als teamgenote, maar ook als scheidsrechter direct betrokken was; Ingrid zelf ook een handeling verrichtte, te weten het omhoogsteken van haar hand om een high five te geven; en dat Ingrid in die omstandigheden, hoewel zij op dat moment niet als speelster deelnam aan de wedstrijd, daarbij wel dusdanig betrokken was dat zij als deelneemster moet worden gezien. Ondanks dat het geven van een boks in plaats van een high five niet gebruikelijk was, gold dat Ingrid, aldus de rechtbank, wel op de gedraging van Richard bedacht diende te zijn. Haar vordering tot vergoeding van de schade van € 52.516,40 wordt dan ook afgewezen.

Conclusie

De omstandigheden van het geval spelen in sport- en spelsituaties een belangrijke rol. Zijn de betrokkenen ervaren sporters, ben je elkaars tegenstander of medespeler en brengen de spelregels met zich mee dat de gedraging binnen de bandbreedte van het spel kan plaatsvinden? Afhankelijk van deze – en nog vele andere – vragen kan worden bepaald of de geleden schade vergoed moet worden. Hierbij speelt een belangrijke rol dat deze discussies vaak niet tussen het slachtoffer en de dader wordt gevoerd, maar door hun beider verzekeraars. In veel van dit soort situaties kunnen de kosten van de advocaat door de verzekeraar gedekt worden. Tussenkomst van een gespecialiseerde advocaat kan dan het verschil maken.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Wij staan u graag met raad en daad bij. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


[1] De namen van de betrokkenen zijn gefingeerd.