Huurrecht: verlenging tijdelijke huurovereenkomsten en tijdelijk geen huisuitzettingen

Blog

Schenkeveld Advocaten - dichtgetimmerd huis

Door de coronacrisis kunnen huurders in financiële problemen komen. Daarom hebben diverse brancheverenigingen en de minister van Milieu en Wonen een aantal afspraken gemaakt. Ook komt er een spoedwet die verlenging mogelijk maakt voor tijdelijke huurovereenkomsten.

Spoedwetgeving tijdelijke huurovereenkomsten

De minister komt met spoedwetgeving die het mogelijk maakt dat tijdelijke huurcontracten worden verlengd voor een bepaalde periode tijdens deze crisis. Zonder zo’n maatregel voelen verhuurders zich misschien gedwongen om tijdelijke huurovereenkomsten te laten eindigen. Doen zij dat niet, krijgt de huurder huurbescherming. Deze oplossing zorgt ervoor dat verhuurders de flexibiliteit houden van een tijdelijke overeenkomst zonder dat de huurder huurbescherming krijgt. Huurders kunnen door deze spoedwetgeving langer tijdelijk huren en hoeven niet tijdens de coronacrisis op zoek naar een nieuwe woning. Deze wet zal zo snel mogelijk in werking treden. Lees meer over de spoedwet in dit blog: Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Verhuurders die actief zijn op het gebied van leegstandbeheer hebben toegezegd dat zij alert zijn op de gevolgen voor bewoners van leegstaand vastgoed van wie het contract afloopt tijdens de coronacrisis.

Tijdelijk geen ontruimingen, geen incassokosten

De minister heeft met de volgende verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen afgesproken dat zij tijdelijk geen ontruimingsprocedures beginnen: Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang. Dit zijn de partijen die betrokken zijn bij 80% van de huurhuizen in Nederland. De Woonbond en de Landelijke Studentenvakbond ondersteunen deze afspraken. Als deze partijen zich niet aan de afspraken houden, kan de minister alsnog met een wettelijke maatregel komen. Procedures die op 12 maart jl. al liepen, zullen door de verhuurder op individuele basis worden bekeken.

Verhuurders brengen huurders die door de coronacrisis in betalingsproblemen komen, geen incassokosten in rekening.

Ontruimingsprocedures kunnen wel doorgaan bij redenen die duidelijk niets met de coronacrisis te maken hebben, zoals criminele activiteiten (denk aan hennepteelt) of extreme overlast.

Deze afspraken gelden (voorlopig) alleen tussen de genoemde partijen. Zonder wettelijke maatregel is een andere verhuurder niet verplicht zich hieraan te houden, al zal van de afspraken een zeker gezag uitgaan.

Gezamenlijk statement verhuurders

De verhuurders hebben een gezamenlijk statement uitgebracht waarin alle gemaakte afspraken te vinden zijn.

Wordt u als verhuurder geconfronteerd met een huurder die zijn huur niet wil of kan betalen door de coronacrisis? Ga zo snel mogelijk het gesprek aan, kijk of de huurder in aanmerking komt voor deze regeling en zoek samen naar een oplossing. Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met onze specialisten huurrecht.