Het evenredigheidsbeginsel

Blog

Schenkeveld Advocaten - IlseSimone Avdr1

Ilse van der Poel en Simone Smit hebben op 4 april jl. voor de Academie voor de Rechtspraktijk een live webinar verzorgd. Daarin hebben zij de uitspraken van de Afdeling besproken van 2 februari 2022, waarin het evenredigheidsbeginsel is toegepast. Ook gaan zij in op de gevolgen van deze uitspraken, de toepassing daarvan in concrete procedures, en op toekomstige ontwikkelingen.

U kunt dit webinar gratis terug kijken (wel even aanmelden als legalflix-member) via: https://bit.ly/3xwhZW2

De uitspraken vindt u hier:
Raad van State 2 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:334)
Raad van State 2 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:335)
Raad van State 2 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:285)