Gluren bij de buren: waar moet u op letten bij de aanleg van een dakterras?

Blog

Voor het aanleggen van een dakterras zult u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig hebben. Zo’n vergunning wordt vaak niet verleend als u vanaf het dakterras zicht heeft op het perceel van uw buren. Dat is echter niet altijd een beletsel.

De casus: dakterras op Texel

Dat blijkt uit een recente uitspraak van de bestuursrechter van de Rechtbank Noord-Holland. In die zaak ging het om de aanleg van een dakterras waarvoor het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel een omgevingsvergunning had verleend. Daar was de buurman het echter niet mee eens. Hij vond dat de vergunning niet verleend had mogen worden, omdat er vanaf het dakterras op zijn perceel kon worden gekeken.

Dakterras in principe niet geoorloofd

Op zich had de buurman een punt. Het dakterras zou namelijk op minder dan twee meter van de erfgrens worden gerealiseerd en het zou inderdaad mogelijk zijn om vanaf het dakterras op zijn perceel te kijken. De aanleg van een dakterras is in die omstandigheden alleen geoorloofd als de buurman daar toestemming voor zou geven. Dat volgt uit 5:50 lid 1 BW. Dat voor het dakterras een omgevingsvergunning is afgegeven, maakt dat niet anders.

‘Privaatrechtelijke belemmering’

Als het dakterras zou worden aangelegd conform de verkregen omgevingsvergunning, zou er dus in strijd met artikel 5:50 lid 1 BW worden gehandeld. Dat levert in principe een zogenaamde ‘privaatrechtelijke belemmering’ op. Zo’n belemmering kan eraan in de weg staan dat de omgevingsvergunning wordt verleend. Volgens vaste jurisprudentie is dat echter alleen het geval als die belemmering een ‘evident karakter’ heeft. De gemeente Texel oordeelde dat van een dergelijke belemmering geen sprake was en heeft de vergunning dus verleend, ondanks dat daardoor eigenlijk in strijd met artikel 5:50 lid 1 BW zou worden gehandeld. Maar vindt de rechter dat ook?

Bestuursrechter laat vergunning in stand

Tijdens de zitting bij de rechtbank kwam naar voren dat vanaf het bewuste dakterras alleen in de steeg van de buurman kon worden gekeken. Er zou dus geen zicht op de tuin of de woning van de buurman bestaan. Het ging al met al om een zeer beperkt deel van het perceel van de buurman waar zicht op zou bestaan vanaf het dakterras. De rechter vindt daarom, net als de gemeente, dat er geen sprake is van een ‘privaatrechtelijke belemmering met een evident karakter’. De rechter laat de vergunning in stand en de buurman zal het dakterras dus moeten dulden.

Waar moet u op letten bij vergunning dakterras?

Als u een vergunning verkrijgt voor het aanleggen van een dakterras, bent u er nog niet. Als er vanaf uw dakterras zicht bestaat op het perceel van uw buurman, is het mogelijk dat de buurman daartegen kan optreden. Dat is niet altijd het geval, maar u loopt wel een risico. Als uw buurman wel gelijk krijgt van de rechter, kan dat vervelende gevolgen hebben. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat u uw dakterras alsnog niet kunt leggen of dat u deze zelfs zal moeten verwijderen. Stelt u zich daarom altijd op de hoogte van de situatie die ontstaat na de aanleg van een dakterras, voordat u besluit om daar een omgevingsvergunning voor aan te vragen.