Blogs

Is de gemeente tekort geschoten in haar verplichtingen op grond van de samenwerkingsovereenkomst?

29/11/18 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 5 minuten
Regelmatig sluit een gemeente een samenwerkingsovereenkomst met een gebiedsontwikkelaar. In een dergelijke samenwerkingsovereenkomst staan voor beide partijen diverse verplichtingen, maar laten de beëindigingsmogelijkheden vaak te wensen over. Kan een gemeente een dergelijke samenwerking beëindigen, zonder dat zij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen? ...
Lees verder

Kunnen de geluidsnormen van verleende evenementenvergunningen worden bijgesteld?

09/05/18 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 8 minuten
Voor het organiseren van evenementen heeft de organisator over het algemeen een evenementenvergunning nodig van de gemeente. Omwonenden kunnen zich zorgen maken over de eventueel te ondervinden geluidsoverlast en een bezwaar indienen bij de gemeente. De omwonenden van de Eikenboomgaard te Oss -waar op Hemelvaartsdag het festival ...
Lees verder

Subsidie voor hernieuwbare energie (SDE)

06/03/18 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten
De subsidie voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) maakt de uitrol van hernieuwbare energie mogelijk. De minister van Economische Zaken en Klimaat stelt voor de voorjaarsronde van de SDE+ 2018 een verplichtingenbudget beschikbaar van € 6.000.000.000,=. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen kunnen van 13 ...
Lees verder