Rechtsgebieden

Pacht

Pachten of verpachten?

Bent u pachter of verpachter, of wordt u dat binnenkort? Zorg dat u goed op de hoogte bent van uw rechten en plichten, voordat u de pachtovereenkomst sluit of verlengt. Op het ingewikkelde rechtsgebied van het pachtrecht is een vergissing snel gemaakt, met alle gevolgen van dien. Wilt u goed geïnformeerd aan het afsluiten, verlengen of beëindiging van een pachtovereenkomst beginnen? Dan vindt u in Schenkeveld Advocaten de juridische partner die u zoekt.

Advocaten met Noord-Hollandse nuchterheid

Met Schenkeveld Advocaten hebt u pachtexperts aan uw zijde die continu op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in wet, rechtspraak en praktijk. Zoekt u een advocaat die het boerenbedrijf werkelijk doorgrondt? Die weet waar u tegenaan loopt als agrarische pachter of verpachter? Voor helder juridisch advies op maat kunt u rekenen op de Noord-Hollandse nuchterheid van Schenkeveld Advocaten.

Benieuwd naar de adviezen die Schenkeveld Advocaten voor u heeft? Bel direct met een van onze pachtexperts.