Arbeidsongeval/bedrijfsongeval

Woord

Wat is een bedrijfsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaats vindt op het werk en wordt ook wel bedrijfsongeval genoemd. Dit kan plaats vinden in een bedrijf, instelling, op een aparte werklocatie of tijdens het werken aan de weg. Een ongeval tijdens het woon-werkverkeer telt niet als een arbeidsongeval.

Wanneer is sprake van een arbeidsongeval/bedrijfsongeval?

Voordat een ongeval wordt gezien als een arbeidsongeval moet het voldoen aan een aantal voorwaarden.

  1. Plotseling gebeurtenis: de plotselinge gebeurtenis onderscheidt een arbeidsongeval  van een beroepsziekte
  2. Letsel: om te spreken van een arbeidsongeval moet er sprake zijn van lichamelijk of mentaal letsel.
  3. Ongeval heeft plaatsgevonden tijdens uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Volgens de Arbowet is er sprake van een arbeidsongeval als deze plaats vindt tijdens/door een gebeurtenis op het werk of in de werktijd en die een gevolg heeft voor de gezondheid van een werknemer.

Bedrijfsongeval melden bij de arbeidsinspectie SZW

Ernstige bedrijfsongevallen (ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden) worden altijd gemeld bij de arbeidsinspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De werkgever maakt melding van een arbeidsongeval.

De arbeidsinspectie kan een ongevallenonderzoek uitvoeren als er sprake is van een meldingsplichtig arbeidsongeval of een vermoeden hiervan. Soms is er aanleiding om ook niet-meldingsplichtige arbeidsongevallen te onderzoeken. Bijvoorbeeld bij het vermoeden dat het ongeval het gevolg is van het niet naleven van een de wettelijke voorschriften.

Zorg als werknemer altijd dat er schriftelijke bewijsstukken zijn dat het ongeval op het werk heeft plaatsgevonden indien er een gerechtelijke procedure ontstaat tussen de werknemer en werkgever. Een vergoeding van immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Lees hier meer over arbeidsongeval/bedrijfsongeval of neem direct contact op met onze advocaten letselschade.