Huurovereenkomst of concessieovereenkomst?

Blog

Schenkeveld Advocaten - parkeren

De gemeente Harlingen en de firma Doeksen, een rederij, hebben een geschil. Doeksen exploiteert een gemeentelijke parkeerplaats, op basis van een met de gemeente Harlingen gesloten overeenkomst. De rechter staat voor de vraag of de overeenkomst een huurovereenkomst, of een concessieovereenkomst is.

Bevoegdheid

Is sprake van een huurovereenkomst, dan is de kantonrechter bevoegd om te oordelen over het geschil.

Gemengde overeenkomst, huurbescherming

De kantonrechter vindt dat geen sprake is van een huurovereenkomst. Dat is niet een heel logische uitkomst van de procedure. Op basis van de feiten had de kantonrechter ook kunnen oordelen dat sprake is van een gemengde overeenkomst. Ook in dat geval zijn de huurregels van toepassing. Dan komt de huurder op basis van die regels huurbescherming toe.

Huurovereenkomst, concessieovereenkomst

Waarom is het volgens mij een huurovereenkomst? Partijen hebben de overeenkomst als zodanig benoemd. Het parkeerterrein is aan Doeksen in gebruik gegeven, en daar staat een tegenprestatie tegenover. Daarmee is voldaan aan de definitie van een huurovereenkomst. Door de kantonrechter is niet gemotiveerd waarom het huurrecht niet van toepassing is. Kortom, dit is een omstreden beslissing die daarom ook in de literatuur is besproken.

Kwalificatievraag

Bij het opstellen van een huurovereenkomst is het van belang om na te gaan welke regels daarop van toepassing zullen zijn. De wet stelt eisen aan een huurovereenkomst, waaronder het verrichten van een tegenprestatie en het in gebruik geven van een zaak. Is sprake van een geschil, dan komt het aan op de uitleg van de gesloten overeenkomst, de inhoud van de daarin opgenomen verplichtingen en de vraag welke rechter bevoegd is om daarover te oordelen.

Heeft u vragen over een huurovereenkomst, neem dan contact met ons op.