Help, mijn boekhouder heeft een fout gemaakt! Wat nu?

Blog

Schenkeveld Advocaten - boekhouder

U heeft uw administratie uitbesteed aan een boekhouder of administratiekantoor. Of uw salarisadministratie uit handen gegeven aan een salarisadministrateur. Maar nu hebben zij een fout gemaakt. En zit u met de gebakken peren: u lijdt schade. Wat nu? Schenkeveld Advocaten informeert u graag wat uw mogelijkheden zijn.

Beroepsaansprakelijkheid administrateur

Als u een boekhouder, administratiekantoor of salarisadministrateur inhuurt, doet u dat op basis van een overeenkomst van opdracht. U bent de opdrachtgever, de andere partij is de opdrachtnemer. Op grond van artikel 7:401 van het Burgerlijk Wetboek moet die andere partij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ‘de zorg van een goed opdrachtnemer’ in acht nemen. De opdrachtnemer heeft, met andere woorden, een zorgplicht.

Deze zorgplicht is in de wet niet verder uitgewerkt, maar in de rechtspraak wel. Daarin is bepaald dat een opdrachtnemer zich aan zijn zorgplicht heeft gehouden als hij zich heeft gedragen zoals een redelijk handelende en redelijk bekwame vakgenoot met dezelfde kennis en ervaring in dezelfde situatie zou hebben gedaan. Of dat het geval is hangt in de praktijk vrijwel altijd af van de omstandigheden van het geval, maar in de rechtspraak zijn voor de verschillende beroepsgroepen wel normen ontwikkeld. Rechters kijken bovendien ook altijd hoe deskundig de opdrachtgever zelf was.

Kan worden vastgesteld dat een opdrachtnemer in strijd heeft gehandeld met zijn zorgplicht? Dan moet hij in principe de schade vergoeden die de opdrachtgever daardoor lijdt. Daarbij wordt niet alle schade automatisch vergoed: het uitgangspunt is dat de opdrachtnemer de opdrachtgever zodanig compenseert dat deze uiteindelijk in dezelfde financiële positie komt als wanneer hij door een behoorlijk behandelend vakgenoot zou zijn geadviseerd, en hij op basis daarvan zou hebben gehandeld.

Een voorbeeld uit de praktijk: boekhouder aansprakelijk voor schade

In een zaak die in 2015 bij de rechtbank Midden-Nederland speelde draaide het om de zorgplicht van een boekhouder. In deze zaak huurde een ondernemersechtpaar vanaf 1999 een boekhouder in om hun administratie en de fiscale aangiften te verzorgen. Eind 2013 voerde de Belastingdienst een boekenonderzoek uit en bleek dat er in de jaren daarvoor flinke fouten waren gemaakt. Zo waren er ten onrechte aftrekposten opgevoerd en waren privé-uitgaven als zakelijke uitgaven verwerkt. Het gevolg? Naheffingsaanslagen en flinke boetes. Het echtpaar stelde de boekhouder hiervoor aansprakelijk. Daarnaast ontbond het echtpaar de overeenkomst met de boekhouder en vroegen zij terugbetaling van het betaalde honorarium over de jaren 2008 tot en met 2012. Dit was ruim € 150.000.

Tijdens de behandeling van de zaak stelde de boekhouder zich op het standpunt dat hij onjuist was geïnformeerd door zijn opdrachtgevers en dat hij daarom niet was tekortgeschoten in zijn zorgplicht. De rechtbank baseerde haar oordeel echter op het rapport van de Belastingdienst, waaruit bleek dat het echtpaar de boekhouder steeds correct had geïnformeerd. Het was volgens de rechtbank wel degelijk de boekhouder die tekort was geschoten in zijn zorgplicht.

De rechtbank oordeelde vervolgens dat de boekhouder de boete die het echtpaar van de Belastingdienst had opgelegd gekregen, moest vergoeden. De naheffingsaanslagen waren niet als schade gevorderd, en zouden daarvoor ook niet in aanmerking zijn gekomen. Want als de boekhouder zijn werk wel goed had gedaan zou het echtpaar deze aanslagen ook hebben gekregen.

Omdat het echtpaar terecht de ontbinding van de overeenkomst had ingeroepen moest de boekhouder ook een groot deel van het betaalde honorarium terugbetalen.

Uw boekhouder of administrateur aansprakelijk stellen

Heeft uw boekhouder of administrateur een beroepsfout gemaakt? Met andere woorden: heeft hij in strijd gehandeld met zijn zorgplicht? En hebt u daardoor schade geleden? Dan kunt u hem aansprakelijk stellen voor deze schade. Heeft u hier vragen over? Wilt u uw boekhouder of administrateur aansprakelijk stellen? Of een andere zakelijke dienstverlener? Neemt u dan gerust contact op met onze advocaten beroepsaansprakelijkheid.

Vanwege de complexiteit van de kwesties behandelen wij uw zaak enkel op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief dan wel verzoeken wij uw rechtsbijstandsverzekeraar om te betalen als  u daarvoor verzekerd bent.