Weigering afgifte rijbewijs aan Pastafari

Blog

Een aanhanger van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster vraagt een rijbewijs aan met een pasfoto. Daarop staat hij afgebeeld met een vergiet op zijn hoofd. De aanvraag om afgifte van het rijbewijs is terecht buiten behandeling gesteld, volgens de rechtbank Oost-Brabant op 15 februari 2017.

Weigering aanvraag rijbewijs

De burgemeester van Eindhoven weigert de aanvraag voor het rijbewijs in behandeling te nemen. De burgemeester zegt dat het huidige rijbewijs van de man nog geldig is tot september 2018. Ook vindt de burgemeester dat de leer van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster niet als geloofs- of levensovertuiging kan worden aangemerkt. De pasfoto met vergiet mag niet worden gebruikt bij de aanvraag.

Beroep op uitzonderingsregeling Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

De aanhanger van het geloof is het niet eens met het standpunt van de burgemeester. Hij stelt dat zijn geloofs- of levensovertuiging zich verzet tegen het niet bedekken van het hoofd. Hij doet dan ook een beroep op de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland. Daarin staat dat je hoofd bedekt mag zijn op de pasfoto op basis van je geloofsovertuiging.

De aanhanger komt geen beroep toe op uitzonderingsregeling

De rechtbank oordeelt dat het vaste jurisprudentie is dat als voorwaarde geldt voor het aanmerken van opvattingen of meningen als een geloof of de levensovertuiging in de zin van artikel 9 van het EVRM, dat die opvattingen een “attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance” hebben. De rechtbank oordeelt dat de leer van de Kerk niet getuigt van voldoende serieusheid om aangemerkt te kunnen worden als een godsdienst of levensbeschouwing in de zin van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland. De rechtbank oordeelt ook dat de gebeden van de Pastafari de spot drijven met de geboden uit de joodse en christelijke traditie. Deze gebeden zijn zogenoemde “liever-nietjes”.

De burgemeester heeft terecht geweigerd het rijbewijs af te geven. De aanhanger van de leer van het Vliegende Spaghettimonster komt dus geen beroep toe op de uitzondering van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland. Het is gedurende zes weken na de uitspraak mogelijk om daartegen hoger beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Klik hier voor de uitspraak.