Leegstand beboetbaar?

Blog

Recent zijn er diverse artikelen op het internet verschenen waarin staat opgenomen dat leegstand in Amsterdam beboetbaar wordt. Mag dat zo maar? Wat zijn de mogelijkheden die de gemeente heeft?

De gemeente Amsterdam heeft laten weten dat er op basis van de Leegstandwet een verordening zal worden vastgesteld. Door deze verordening wil de gemeente Amsterdam leegstand voorkomen.

In diverse artikelen staat opgenomen dat leegstand beboetbaar wordt. Dat is echter niet het geval. Wat gaat de gemeente dan wel doen?

Hoe gaat Amsterdam leegstand voorkomen?

In de Leegstandwet staat een regeling opgenomen hoe met leegstand moet worden omgegaan. De gemeente Amsterdam neemt deze regeling over in haar verordening waardoor ze de regeling zelf kan afdwingen. De gemeente Amsterdam is trouwens niet de eerste gemeente die dit doet. De gemeente Brunssum, Tilburg, Sittard-Geleen (alleen voor winkels) en Oldambt hebben dit bijvoorbeeld ook al in de verordening opgenomen.

Wat houdt de regeling in?

  • Als een woning zes maanden leeg staat moet dit worden gemeld bij de gemeente.
  • Drie maanden na deze melding treedt de gemeente in overleg met de eigenaar van de woning.
  • Vervolgens kan er een beschikking worden genomen waarin wordt bepaald dat de woonruimte geschikt is voor gebruik.
  • Als de woning 12 maanden leeg staat kan de gemeente een besluit nemen dat een gebruiker in de woning mag komen. De gemeente kan op dat moment ook bepalen dat er voorzieningen aan de woning moeten worden getroffen.
  • Als de gemeente heeft bepaald dat iemand anders de woning mag gebruiken dan krijgt de eigenaar van de woning nog drie maanden de tijd om de woning aan iemand anders te verhuren binnen een redelijke termijn.
  • Als de woning vervolgens weer binnen een jaar leeg komt te staan dan moet dit binnen vier weken worden gemeld.

Wanneer boete betalen?

Er is geen boete verschuldigd als de woning leeg staat. De boete moet alleen worden betaald op het moment dat niet wordt gemeld dat de woning leeg staat. Het is dus belangrijk om dit tijdig te doen. Ook moet er een boete worden betaald als niet wordt gemeld dat de woning, nadat deze na leegstand weer bewoond is, binnen een jaar door de nieuwe bewoner wordt verlaten.

De gemeente Amsterdam heeft bepaald dat de boete € 2.500,– is bij een particuliere verhuurder en € 5.000,– bij een eigenaar. De verordening zal naar verwachting in november worden vastgesteld door de gemeenteraad. Tot dat moment is het niet melden van leegstand dus nog niet beboetbaar.

Toelichting op AmsterdamFM

Op AmsterdamFM heb ik een toelichting gegeven op deze regeling. Via deze link (http://www.amsterdamfm.nl/leegstand-langer-dan-zes-maanden-voortaan-strafbaar/) kunt u dit bekijken.

Vragen

Heeft u vragen over de Leegstandwet en/of de leegstandverordening, neem dan contact op met één van onze specialisten.