Woordenboek

Deeltijdontslag

Wat is deeltijdontslag?

Bij deeltijdontslag wordt een werknemer ontslagen voor het gehele dienstverband en vervolgens terug in dienst genomen voor minder dan het volledige dienstverband.

Werkloosheidswet

De werknemer wordt om bedrijfseconomische redenen ontslagen en maakt hierdoor aanspraak op een Werkloosheidswet-uitkering. Deze uitkering bedraagt de eerste twee maanden na ontslag 75% van het loon voor de uren dat de werknemer is ontslagen en na deze periode 70%. Hierdoor wordt de inkomensachteruitgang grotendeels opgevangen door de Werkloosheidswet.

Voorwaarden voor het recht op WW:

  • Werknemer moet door het ontslag minimaal 5 uren per week zijn kwijtgeraakt wanneer meer dan 10 uur per week werd gewerkt
  • Indien er minder dan 10 uren per week gewerkt wordt, dan heeft hij recht op een WW-uitkering indien minimaal de helft van de arbeidsuren heeft verloren
  • Werknemer schrijft zich in bij CWI voor het aantal uren dat is verloren door ontslag.

Deeltijdontslag kan geregeld worden via een vaststellingsovereenkomst. Het is zaak om de juiste opzegtermijn te gebruiken en tevens aan alle eisen van de Werkloosheidswet te voldoen.
Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met onze specialisten Arbeidsrecht.

Lees hier meer over ontslagrecht.