Deeltijdontslag

Woord

Wat is deeltijdontslag?

Bij deeltijdontslag wordt een werknemer voor een deel van het dienstverband ontslagen. Vaak gaat een werkgever hiertoe over als er te weinig werk is of als het bedrijfseconomisch slechter gaat met het bedrijf. De werkgever kan dan een of meer werknemers ontslaan, maar er ook voor kiezen om meerdere werknemers minder uren te laten werken: het deeltijdontslag.

Omdat een deeltijdontslag juridisch gezien niet mogelijk is, wordt een werknemer bij deeltijdontslag meestal eerst ontslagen voor het gehele dienstverband en vervolgens terug in dienst genomen voor het aantal uur dat overblijft.

Recht op WW bij deeltijdontslag

Bij deeltijdontslag zal er vaak sprake zijn van een ontslag om bedrijfseconomische redenen. De werknemer kan daardoor aanspraak maken op WW. Deze uitkering bedraagt de eerste twee maanden na ontslag 75% van het loon voor de uren dat de werknemer is ontslagen en na deze periode 70%.

Voorwaarden voor het recht op WW

Om aanspraak te kunnen maken op WW, moet het deeltijdontslag aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Werkte de werknemer meer dan 10 uur per week? Dan moet hij door het ontslag minimaal 5 uur per week zijn kwijtgeraakt.
  • Werkte de werknemer minder dan 10 uur per week? Dan moet hij door het ontslag minimaal de helft van zijn arbeidsuren zijn kwijtgeraakt.
  • De werknemer moet zich voor het aantal uren dat is verloren door het ontslag inschrijven bij het UWV-werkbedrijf.

Ontslagaanvraag bij het UWV

Voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen moet een ontslagaanvraag worden ingediend bij het UWV. Deze procedure duurt een aantal weken en vraagt de nodige onderbouwing. In de praktijk wordt een deeltijdontslag slechts in uitzonderingsgevallen door het UWV gehonoreerd. Het is dus eenvoudiger om over te gaan tot een ontslag met wederzijds goedvinden, met een vaststellingsovereenkomst en onder betaling van een transitievergoeding.

Transitievergoeding bij deeltijdontslag

Bij een ontslag op initiatief van een werkgever heeft de werknemer in veel gevallen recht op een transitievergoeding. En hoewel in de wet niets is geregeld over een transitievergoeding bij deeltijdontslag, is in de rechtspraak bepaald dat een werkgever ook transitievergoeding is verschuldigd bij deeltijdontslag. Er moet dan wel sprake zijn van een structurele en substantiële vermindering van het aantal uren. Hiervan is sprake als de arbeidstijd met minimaal 20% wordt verminderd en deze vermindering naar redelijke verwachting blijvend zal zijn.

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend naar evenredigheid (pro rata) van de urenvermindering. Werkte een werknemer 40 uur per week en wordt het aantal uren verminderd met de helft? Dan bedraagt de transitievergoeding ook de helft van de transitievergoeding bij volledig ontslag.

Vragen over deeltijdontslag?

Heeft u vragen of behoefte aan advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht.