Billijke vergoeding

Woord

Wat is een billijke vergoeding?

Naast de wettelijke verplichte transitievergoeding na 24 maanden in dienst, kan een werknemer ook recht hebben op een billijke vergoeding van de werkgever. Dit is een aanvullende vergoeding die een rechter aan de werknemer kan toewijzen als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen (onbehoorlijk gedrag) van de werkgever.

Ernstig verwijtbaar handelen

Voorbeelden van ernstig verwijtbaar handelen zijn:

  • bewust een onwerkbare situatie creëren;
  • discrimineren;
  • valse grond voor ontslag aanvoeren;
  • schenden van de re-integratie verplichtingen.

Het doel van de billijke vergoeding is het compenseren van de werknemer voor de gevolgen van het (vernietigbare) ontslag. De hoogte van de billijke vergoeding wordt door de rechter vastgesteld en is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Meer weten? Neem contact op met onze ontslag advocaten.