Woordenboek

Contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid vloeit voort uit het niet nakomen van een overeenkomst. Als er een contract is opgesteld zijn beide partijen verplicht om de gemaakte afspraken na te komen. Als hier niet aan wordt voldaan, is er sprake van een ‘wanprestatie’ en moet er een vergoeding komen voor de gemaakte schade. Overmacht is een uitzondering op de regel.

Zie ook wettelijke aansprakelijkheid, schuldaansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid