Schuldaansprakelijkheid

Woord

Er is sprake van schuldaansprakelijkheid als voldaan wordt aan de volgende drie voorwaarden:

  1. Er is sprake van onrechtmatig handelen. Er wordt gehandeld in strijd met de zorgvuldigheidseisen die mogen worden verwacht ten opzichte van personen en goederen van anderen.
  2. Je hebt schuld aan het plaatsvinden van dat onrechtmatig handelen.
  3. Er is schade die het gevolg is van jouw onrechtmatig handelen.

Risicoaansprakelijkheid onderscheidt zich van schuldaansprakelijkheid. Bij schuldaansprakelijkheid is iemand aansprakelijk voor de schade die door zijn eigen handeling is veroorzaakt. In dat geval is vereist dat van hem of haar zelf een verwijt kan worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat u iemand aanrijdt in het verkeer. Dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade die door het verkeersongeval is ontstaan. Overigens kan schuldaansprakelijkheid ook bestaan indien u niet handelt, oftewel in het geval van nalatigheid. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u geen maatregelen neemt bij een gevaarlijke situatie.

Nog vragen? Neem contact op met onze specialisten!

Zie ook contractuele aansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid.