Wettelijke aansprakelijkheid

Woord

Alle aansprakelijkheid die niet voort vloeit uit een contract of een overeenkomst maar uit de wet, wordt wettelijke aansprakelijkheid genoemd. Het gaat om handelen of nalaten die schade bij een ander veroorzaakt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een rechtmatige en een onrechtmatige daad. Bij onrechtmatige daad is er sprake van verwijtbaar handelen.

Andere soorten aansprakelijkheid: