Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn werknemer ontslaan?

Opzeggingsgrond is bepalend

Binnen het ontslagstelsel bepaalt de opzeggingsgrond welke route voor ontslag u als werkgever moet nemen. Er moet sprake zijn van een duidelijke reden, waarbij het raadzaam is om een dossier op te bouwen met een heldere motivatie. Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid gaat het ontslag via het UWV. Ontslag om andere redenen moet via de kantonrechter. Er is dus geen keuzemogelijkheid.

Ontslag via UWV

Ontslag via het UWV gaat middels een ontslagvergunning. De werknemer heeft twee weken om een verweer te voeren. Vervolgens neemt het UWV een besluit, waarbij ze al dan niet de ontslagvergunning verlenen. Na het ontvangen van deze vergunning, kunt u als werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van de juiste opzegtermijn. De werknemer kan in hoger beroep gaan tegen de beslissing van het UWV bij de kantonrechter.

Ontslag via kantonrechter

Om de ontslagprocedure via de kantonrechter in gang te zetten, dient u als werkgever een verzoekschrift tot ontbinding in bij de kantonrechter. Binnen 4 weken na het indienen van het verzoekschrift, vindt de mondelinge behandeling (zitting) plaats. Als u en uw werknemer er samen niet uitkomen, dan doet de kantonrechter uitspraak. De werknemer kan eventueel in hoger beroep bij het gerechtshof.

Vaststellingsovereenkomst

Wanneer de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag (vaststellingsovereenkomst), dan zijn de bovengenoemde procedures niet nodig. Let wel, een werknemer kan zich nog tot twee weken na de instemming bedenken.

Lees meer over ontslagrecht op onze pagina ontslagrecht.

Gerelateerde veel gestelde vragen

Neem contact op met onze advocaten arbeidsrecht als u hier meer informatie over wilt.