Woordenboek

Proeftijd

Een proeftijd is de eerste periode van een nieuwe baan waarbij de werkgever en de werknemer beide kunnen bekijken of de baan past. In deze periode is het zowel voor de werkgever als voor de werknemer mogelijk de arbeidsovereenkomst per direct, zonder opzegtermijn, te beëindigen. Een proeftijd mag nooit twee keer bij dezelfde werkgever met dezelfde werkzaamheden plaats vinden.

Duur van de proeftijd

De duur van de proeftijd hangt af van de arbeidsovereenkomst, maar kan nooit langer zijn dan twee maanden. Er zijn wettelijk regels over de lengte van de proeftijd. Deze moet gelijk zijn voor zowel de werknemer als de werkgever.

Indien een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geldt, kunnen de regels over de lengte van de proeftijd afwijken van de wettelijke regels. De afspraken in een cao gelden boven de wettelijke regels.

Voorwaarden proeftijd

Voor de duur van de proeftijd geldt het volgende:

  • Contract van 6 maanden of korter: geen sprake van proeftijd
  • Contract langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar: maximaal één maand proeftijd
  • Tijdelijke vervanging bij ziekte of ander project zonder einddatum: maximaal 1 maand proeftijd
  • Contract van minimaal 2 jaar of onbepaalde tijd: maximaal 2 maanden proeftijd.

Nog vragen? Neem dan contact op met onze specialisten arbeidsrecht.