Proeftijd

Woord

Een proeftijd is de eerste periode van een nieuwe baan waarbij de werkgever en de werknemer beide kunnen bekijken of de baan past. In deze periode is het zowel voor de werkgever als voor de werknemer mogelijk de arbeidsovereenkomst per direct, zonder opzegtermijn, te beëindigen. Een proeftijd mag nooit twee keer bij dezelfde werkgever voor dezelfde werkzaamheden plaats vinden.

Duur van de proeftijd

De duur van de proeftijd hangt af van de arbeidsovereenkomst, maar kan nooit langer zijn dan twee maanden. Er zijn wettelijk regels over de lengte van de proeftijd. Deze moet gelijk zijn voor zowel de werknemer als de werkgever.

Voor de duur van de proeftijd geldt het volgende:

  • Contract van 6 maanden of korter -> geen sprake van proeftijd
  • Contract langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar -> maximaal één maand proeftijd
  • Tijdelijke vervanging bij ziekte of ander project zonder einddatum -> maximaal 1 maand proeftijd
  • Contract van minimaal 2 jaar of onbepaalde tijd -> maximaal 2 maanden proeftijd.

Indien een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geldt, kunnen de regels over de lengte van de proeftijd afwijken van de wettelijke regels. De afspraken in een cao gelden boven de wettelijke regels.

Proeftijd niet geldig

Een werkgever moet de regels die gelden voor de proeftijd strikt volgen. Als dit niet gebeurt, is de proeftijd nietig en dus ongeldig.
Een proeftijd kan nietig verklaard worden als:

  • de proeftijd niet schriftelijk is vastgelegd
  • de proeftijd verschillend is voor beide partijen
  • de proeftijd te lang is volgens de wet of de cao
  • de proeftijd wordt opgenomen in een volgende 2e of 3e arbeidsovereenkomst waarbij geen sprake is van een andere functie of andere werkzaamheden.

Heeft u vragen over uw proeftijd of arbeidsovereenkomst ? Neem dan contact op met onze specialisten arbeidsrecht.