Belastingdienst Toeslagen

24/08/17 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten

Wat zijn toeslagen?

Toeslagen zijn een aanvulling op uw inkomen en zijn tegemoetkomingen in de kosten voor een zorgverzekering, huur of kind.

Wanneer heb ik recht op toeslagen?

Alleen privépersonen hebben recht op toeslagen. Voor elk van de genoemde toeslagen geldt dat het afhankelijk is van uw persoonlijke omstandigheid of u in aanmerking komt voor een toeslag en de hoogte van de toeslag. Op de website van het Nibud kunt u zelf berekenen of u recht heeft op toeslagen.

Eigen verantwoording inzake juiste hoogte toeslagen

U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de Belastingdienst van uw juiste gegevens op de hoogte is. Mocht blijken dat u na een jaar teveel toeslag(en) heeft ontvangen, dan dient u dit terug te betalen aan de belastingdienst. Het is daarom verstandig om de belastingdienst direct te informeren over veranderde omstandigheden, zodat de hoogte van de toeslag(en) juist berekend kan worden.

Hoe vraag ik toeslagen aan?

De toeslagen vraagt u aan op de website van de Belastingdienst

Er zijn 4 soorten toeslagen

1. Zorgtoeslag
Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Zorgtoeslag kunt u vanaf 18 jaar aanvragen.
2. Huurtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van uw huurwoning. Huurtoeslag kunt u aanvragen vanaf de leeftijd van 18 jaar. In bijzondere gevallen is eerder ook mogelijk. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Welke voorwaarden worden gehanteerd, is per situatie verschillend. Er wordt gekeken naar hoogte van de huur, het inkomen en het vermogen.
3. Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen als u werkt of wilt gaan werken en gebruik wilt maken van de kinderopvang. Er wordt gekeken naar de hoogte van uw inkomen en hoeveel kinderen naar de opvang gaan. Ieder jaar worden de voorwaarden voor het in aanmerking komen van kinderopvangtoeslag aangepast.
4. Kindgebondenbudget
Kindgebondenbudget is een bijdrage in de kosten voor uw kind(eren) tot 18 jaar. Dit budget krijgt u naast de kinderbijslag. Het budget is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, het aantal kinderen en hun leeftijd. Ieder jaar worden de voorwaarden voor het in aanmerking komen van kindgebondenbudget aangepast.