Hoe krijg ik een auteursrecht?

Vraag

Auteursrecht ontstaat vanzelf

Het auteursrecht wordt automatisch verkregen op het moment dat u een werk maakt. Het ontstaat “van rechtswege”. Enkel het maken van het werk is voldoende voor het verkrijgen van een auteursrecht. Er worden in de Nederlandse en Europese wetgeving geen formaliteiten gesteld.

Bescherming van uw werk

De Auteurswet beschermt uw werk als het aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • Het werk moet origineel zijn en persoonlijk.
  • Er moet een uitwerking aanwezig zijn: het is te zien, te lezen of te horen.
  • Het gaat niet om een nieuw technisch proces of product. Dat valt onder het octrooirecht.

Voordelen

Dat een auteursrecht automatisch ontstaat heeft voordelen:

  • Er is een relatief lage drempel voor verkrijging.
  • Een auteursrecht hoeft niet geregistreerd of ingeschreven te worden.
  • Het is niet vereist om de zogenaamde “copyright notice” op het werk aan te brengen

Nadelen

Er is echter ook een groot nadeel:

  • In geval van een conflict zal het (mogelijk) niet gemakkelijk zijn om te bewijzen wanneer het werk daadwerkelijk gemaakt is en door wie.

Heeft u nog vragen over auteursrecht, neem dan contact op met één van onze specialisten auteursrecht.

Gerelateerde veel gestelde vragen

Juridische hulp nodig bij auteursrecht? Neem snel contact op!