Geheimhouding

Woord

Wat is geheimhouding?

Wanneer een overeenkomst wordt gesloten tussen twee partijen komt het vaak voor dat er een geheimhoudingsovereenkomst wordt opgenomen. De inhoud van en de onderhandelingen over het contract tussen de twee partijen moet geheim blijven.

Verschillende geheimhoudingsverklaringen

Een geheimhoudingsverklaring kan om verschillende redenen worden opgesteld:

  • Voor een nieuwe werknemer
  • Bij een overname of fusie
  • Bij een onderzoek
  • Bij een franchise
  • Bij een uitvinding
  • Voor een jurist

Inhoud geheimhoudingsovereenkomst

Bij onderhandelingen met een nieuwe zakenpartner of werknemer, heeft de gesprekspartner recht op inzage in hetgeen waarover onderhandeld wordt. Om te voorkomen dat men deze informatie deelt, is het verstandig om vooraf een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. In een geheimhoudingsovereenkomst wordt in ieder geval het volgende bepaald:

  • Dat de gesprekspartner zowel tijdens als na de onderhandelingen zich aan de geheimhoudingsplicht houdt
  • Afspraken over teruggave of vernietiging van de documenten en zaken
  • De sancties die volgen mocht de partij de geheimhoudingsovereenkomst schenden.

Zie ook: geheimhoudingsbeding
Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.