Auteursrecht: Hoe kan ik bewijzen dat ik de maker ben?

Vraag

Auteurswet

In de Auteurswet, artikel 4,  staat dat u vermoed wordt de maker van een werk te zijn als u als maker op het werk staat vermeld. Soms is het echter lastig om te bewijzen dat u de maker van een werk bent en dus de rechthebbende bent op de auteursrechten

Tips voor bewijs auteursrecht

Tip 1: Laat uw werken laten  voorzien van een datumverificatie.

Dat kan bij een notaris door middel van een notariële akte of bij het belastingkantoor door middel van een datumstempel. Verder kan gedacht worden aan een I-depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (het BBIE). Let op: een datumstempel bewijst niet dat u de daadwerkelijke maker bent. Het kan u wel helpen bij het bewijs dat u op een bepaalde datum het werk (reeds) had (gecreëerd).

Tip 2: Bewaar alle concepten/ontwerpen goed.

Bewaar al uw concepten en ontwerpen inclusief datumvermelding (bijvoorbeeld door de datum in de voettekst van het document meteen mee te printen). Maak daar ook goede back-ups van. Daarmee kunt u laten zien dat u het werk daadwerkelijk hebt ontworpen/gemaakt en dat kan helpen bij het bewijzen dat u de maker bent.

Lees meer op de pagina “auteursrecht“. Heeft u nog vragen of maakt iemand inbreuk op uw auteursrecht? Neem contact op met onze advocaten auteursrecht!

Gerelateerde veel gestelde vragen