Wat is auteursrecht?

Vraag

Het auteursrecht is het exclusieve (“uitsluitende”) recht van de maker (bijvoorbeeld een schrijver of componist) van een werk (bijvoorbeeld een boek of muziekstuk) om dat openbaar te maken en te verveelvoudigen. Met andere woorden: een auteursrechthebbende is met uitsluiting van ieder ander bevoegd om te beslissen over de exploitatie van zijn werk. In de meeste gevallen kan de rechthebbende derden verbieden om zonder zijn uitdrukkelijke toestemming het werk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

Handel snel bij inbreuk op uw auteursrecht!

Maakt iemand inbreuk op uw auteursrecht dan moet u snel handelen. U kunt een einde te maken aan de inbreuk en mogelijk een schadevergoeding verkrijgen. Wij helpen u daar graag bij. Neem  contact op met onze specialisten auteursrecht.

Gerelateerde veel gestelde vragen

Meer weten over dit onderwerp? > Onze advocaat eigendomsrecht staat voor u klaar!