Aan wie komt het auteursrecht toe? Aan de werkgever of aan de werknemer?

Vraag

Auteursrecht

De feitelijke maker van een werk krijgt automatisch het auteursrecht op dat werk. Maar als een door het auteursrecht te beschermen werk onder werktijd wordt gecreëerd, rijst de vraag aan wie in dat geval het auteursrecht toekomt: aan de werknemer of de werkgever?

Werkgeversauteursrecht

Artikel 7 van de Auteurswet bepaalt dat in beginsel de werkgever de auteursrechthebbende is op de werken die zijn werknemer in dienstverband maakt. Dit wordt ook wel het werkgeversauteursrecht genoemd. De werkgever wordt als maker van het werk beschouwd..

Voorwaarden werkgeversauteursrecht

Er is sprake van werkgeversauteursrecht als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Er moet sprake zijn van een dienstverband, een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.
  • Het maken van auteursrechtelijke werken moet onderdeel zijn van het takenpakket van de werknemer.

Uiteraard kunnen werkgever en werknemer afspraken maken om van deze bepaling af te wijken. Dit kan in het arbeidscontract vastgelegd worden.

Vragen over dit onderwerp? Onze auteursrecht advocaat beantwoordt graag al uw vragen!

Gerelateerde veel gestelde vragen