Huurkoop

Wat is huurkoop?

Huurkoop is een volgens de wet geregelde manier waarbij een koper van bijvoorbeeld een product, een bedrijfspand of een huis door middel van gespreide betalingen eigenaar wordt als de totale afkoopsom is voldaan. Huurkoop is niet hetzelfde als een koop op afbetaling. Bij koop op afbetaling wordt het eigendom reeds bij de aflevering van de zaak verkregen.

Voordelen

Naast het voordeel dat de verkoper zijn eigendom pas verliest wanneer de koper alle termijnen heeft betaald, biedt huurkoop de verkoper nog een extra voordeel. De koper is in geval van huurkoop namelijk gedurende de gehele afbetalingsperiode aansprakelijk voor eventuele schade aan de zaak. Huurkoop biedt de verkoper dan ook meer zekerheid dan de koop op afbetaling, hetgeen verklaart waarom er in de praktijk veelal voor huurkoop in plaats van koop op afbetaling wordt gekozen.

Schriftelijke overeenkomst bij huurkoop

Bij een huurkoop dient er eerst een schriftelijke overeenkomst door de koper en verkoper te worden aangegaan. Een mondelinge huurkoopovereenkomst is niet rechtsgeldig. Komen partijen desondanks toch een mondelinge overeenkomst overeen, dan wordt de overeenkomst beschouwd als een koop op afbetaling, in plaats van huurkoop. De koper wordt in dat geval beschermd.

In de schriftelijke overeenkomst moeten de volgende bepalingen worden opgenomen:

  • Omschrijving van het product
  • De koopprijs
  • De afbetalingsregeling
  • Wanneer en hoe de eigendom overgaat.

Huurkoopovereenkomsten komen vaak voor bij:

  • Verkoop van auto’s
  • Verkoop van woningen
  • Verkoop van bedrijfspanden.

Betalingsverplichtingen

Het grote voordeel voor een verkoper is dat als de huurkoper zijn periodieke betalingsverplichtingen niet nakomt, hij het goed terug kan eisen omdat hij nog steeds eigenaar van het goed is. De koper riskeert in dat geval een boete.

Lees ook: Huurkoop woning: wat moet er in een huurkoopovereenkomst staan?

Heeft u nog vragen of wilt u een huurkomst overeenkomst laten opstellen neem dan contact op met één van onze specialisten.

Direct contact opnemen