Statuten

Woord

Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan een organisatie. De statuten moeten bij een notaris worden vastgelegd. De notaris stelt een oprichtingsakte op met daarin de statuten. Vervolgens worden de statuten gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Statuten bij verschillende rechtspersonen

Wat er in de statuten staat, is afhankelijk van de soort rechtspersoon, oftewel de rechtsvorm die is gekozen. De statuten van de verschillende rechtspersonen bevatten onder andere:

Stichting

 • De naam van de stichting
 • De vestigingsplaats
 • Het doel van de stichting
 • Hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden
 • Waar het geld naar toe gaat als de stichting wordt opgeheven.

Vereniging

 • De naam van de vereniging
 • De vestigingsplaats
 • Het doel van de vereniging
 • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
 • De wijze van bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering
 • De bestemming van het eigen vermogen van de vereniging in het geval van beëindiging.

BV en NV

 • De naam
 • De vestigingsplaats
 • Omschrijving van de werkzaamheden
 • Het doel
 • Het maatschappelijk kapitaal
 • De wijze van de benoeming van de bestuurders
 • De bevoegdheden van diverse organen en de manier waarop ze vergaderen
 • De overdracht van aandelen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze specialisten.