Aanmaning

Woord

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een schriftelijk stuk waarin wordt verzocht om betaling van een openstaande rekening. Een eerste aanmaning zal in de meeste gevallen slechts een vriendelijk verzoek tot betaling inhouden. Indien betaling dan nog achterwege blijft, dan zal de volgende aanmaning veelal een waarschuwing bevatten dat bij het uitblijven van betaling, de wettelijke incassokosten door de schuldeiser in rekening zullen worden gebracht. De schuldeiser kan echter ook besluiten een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat in te schakelen om betaling af te dwingen. Wil hij daartoe overgaan, dan zal hij in zijn laatste aanmaning moeten vermelden dat hij daartoe overgaat. Door middel van deze laatste aanmaning, wordt de schuldenaar officieel in gebreke gesteld. Zie ook ‘ingebrekestelling’.