Echtscheidingsprocedure

Woord

Wat te doen bij echtscheiding?

Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Alle juridische banden tussen de partners worden verbroken. De rechten en plichten van het huwelijk gelden niet meer. Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. Daarvoor is een echtscheidingsadvocaat of bemiddelaar/mediator nodig.

Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure?

  1. Er wordt een verzoekschrift ingediend. Dit kan samen of alleen gedaan worden. De advocaat stuurt het verzoekschrift naar de rechtbank.
  2. Als de partner het niet eens is met de scheiding dan kan hij dat aan de rechter laten weten. Dat wordt verweer voeren genoemd.
  3. De zitting. Als alle stukken bij de rechtbank binnen zijn, stelt de rechtbank een datum vast voor de zitting. Het is niet verplicht om naar de zitting te komen.
  4. De beslissing. Na de zitting neemt de rechter een beslissing . Deze beslissing schrijft de rechter in de vorm van een beschikking. De beschikking wordt via de advocaat naar beide partners verstuurd.
  5. Een partner die het niet eens is met de beslissing kan in hoger beroep gaan.
  6. De scheiding definitief maken. Om de scheiding definitief te maken, moet de beschikking van de scheiding ingeschreven worden bij de burgerlijke stand. Dit moet binnen zes maanden gebeuren.

Na de beëindiging van het huwelijk is het voor beide partners mogelijk om opnieuw te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Kinderen

Voor kinderen jonger dan 18 jaar moet een ouderschapsplan opgesteld worden.

Verdelen van bezit en schuld

Bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden bepaalt de inhoud van die voorwaarden of en hoe het vermogen verrekend wordt. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen krijgen beide partners in principe de helft van alle bezittingen die in de gemeenschap vallen. Hieronder vallen een eigen woning en het spaargeld, maar ook de bezittingen uit een eigen bedrijf. Wat betreft de schulden wordt een aparte regeling getroffen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze advocaat personen- en familierecht.