Ouderschapsplan

Woord

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een document waarin ouders die gaan scheiden de afspraken rondom de opvoeding en verzorging van de kinderen schriftelijk vastleggen. Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht. Bij samenwonenden is een ouderschapsplan  alleen verplicht als de ouders gezamenlijk gezag hebben.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In een ouderschapsplan worden over drie onderwerpen afspraken vastgelegd:

  • Wijze van verdeling van zorg- en opvoedingstaken met o.a. afspraken over de woonplaats, dagelijkse zorg, omgangsregeling, omgang met school, vrije tijd, vakantie en medische verzorging
  • Hoe ex-partners elkaar informeren over belangrijke aangelegenheden
  • De kosten van opvoeding en verzorging en kinderalimentatie

Ouderschapsplan bij echtscheidingsverzoek

In de situatie dat er sprake is van minderjarige kinderen moet bij elk echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan worden toegevoegd. Het maakt niet uit of het gaat om een gemeenschappelijk verzoek van beide ouders of een eenzijdig verzoek van een ouder. Indien het ouderschapsplan niet als bijlage wordt toegevoegd zal de rechter hier alsnog om vragen of tijdens de mondelinge behandeling vragen stellen aan beide ouders.

Heeft u vragen over een ouderschapsplan of wilt u een ouderschapsplan laten opstellen, neem dan contact op met mr. Annet Lunshof, familierechtadvocaat en MfN register mediator van ons kantoor.