Woordenboek

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een document waarin ouders die gaan scheiden de afspraken rondom de opvoeding en verzorging van de kinderen schriftelijk vastleggen. Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht.

Inhoud ouderschapsplan

In een ouderschapsplan worden over drie onderwerpen afspraken vastgelegd:

  • Wijze van verdeling van zorg- en opvoedingstaken met o.a. afspraken over de woonplaats, dagelijkse zorg, omgangsregeling, omgang met school, vrije tijd, vakantie en medische verzorging
  • De wijze van informeren en raadplegen door ex-partners
  • De kosten van opvoeding en verzorging en kinderalimentatie.

Ouderschapsplan bij echtscheidingsverzoek

In de situatie dat er sprake is van minderjarige kinderen moet bij elk echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan worden toegevoegd. Het maakt niet uit of het gaat om een gemeenschappelijk verzoek van beide ouders of een eenzijdig verzoek van een ouder. Indien het ouderschapsplan niet als bijlage wordt toegevoegd zal de rechter hier alsnog om vragen of tijdens de mondelinge behandeling vragen stellen aan beide ouders.