Ben ik als werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen als ik mijn werknemer heb ontslagen?

Vraag

Transitievergoeding verplicht

U bent als werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen indien u besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet voort te zetten, ongeacht de duur van het dienstverband en ongeacht of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het initiatief voor het ontslag dient bij de werkgever te liggen. Als u het dienstverband van een werknemer na twee jaar ziekte beëindigt met een ontslagvergunning van het UWV, heeft de werknemer tevens recht op een transitievergoeding.

Wanneer geen transitievergoeding?

Er zijn ook gevallen denkbaar waarbij u geen transitievergoeding hoeft te betalen:

  • als de overeenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden
  • als de werknemer is ontslagen omdat hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld
  • indien de werknemer nog geen 18 jaar is en hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt
  • als de werknemer bijvoorbeeld de AOW-leeftijd (dan wel de leeftijd waarop hij recht heeft op pensioen) heeft bereikt

Er is ook geen transitievergoeding  verschuldigd bij faillissement, surseance van betaling of als u als werkgever in de schuldsanering zit.

Overgang van de onderneming

Let bij de transitievergoeding ook op als de onderneming is overgegaan. De werknemers behouden namelijk hun rechten en plichten als de ene werkgever een andere werkgever opvolgt. Dat geldt ook voor de transitievergoeding. De totale duur van het dienstverband bij de oude werkgever wordt in dit geval meegerekend.

Meer weten over de transitievergoeding? Lees verder op onze pagina transitievergoeding of neem contact op met onze arbeidsrecht advocaten!

Lees ook: