Veelgestelde vragen

Mag er tussentijds opgezegd worden bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

In principe kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet worden opgezegd zonder een tussentijdse opzegbepaling. Zonder een bepaling in het arbeidscontract dat de overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd zijn beide partijen in feite verplicht het contract uit te dienen.

TUSSENTIJDS OPZEGBEDING

Indien er sprake is van een tussentijds opzegbeding, ook wel tussentijdse opzegmogelijkheid genoemd, kan de werknemer met inachtneming van deze opzegtermijn het contract tussentijds opzeggen.
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen nadat toestemming is verkregen van het UWV Werkbedrijf.

GEEN TUSSENTIJDS OPZEGBEDING

Als er geen tussentijds opzegbeding is overeengekomen en de werkgever of de werknemer wil de arbeidsovereenkomst toch tussentijds beëindigen, dan kan er onderhandeld worden over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.
Nadeel voor de werknemer is dat de werknemer zonder tussentijds opzegbeding pas recht heeft op een WW-uitkering nadat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou zijn verstreken. De werknemer moet de maanden tot aan de oorspronkelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst financieel zien te overbruggen.

Gerelateerde veel gestelde vragen

Meer weten over dit onderwerp? Neem eens contact op met onze arbeidsrecht advocaten!