Medische fout

Woord

Wat is een medische fout?

Meestal denkt men bij de term ‘medische fout’ aan alle onwenselijke uitkomsten van een medische behandeling. Bij een medische fout in juridische zin gaat het slechts om die situaties waarin door de zorgverlener onzorgvuldig is gehandeld, waardoor schade is ontstaan. Deze situatie moet worden onderscheiden van situaties waarin een complicatie optreedt. In de laatste situatie is de zorgverlener meestal niet aansprakelijk. Er wordt pas gesproken van een medische fout in juridische zin als er sprake is van medisch onzorgvuldig handelen. Hierbij is de volgende vraag belangrijk: hoe had een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot gehandeld in dezelfde situatie?

WAT TE DOEN BIJ MEDISCHE FOUTEN?

  • Om te beginnen, is het belangrijk om te controleren of uw medisch dossier compleet is. Uw medisch dossier is nodig om te bepalen of er een medische fout is gemaakt. Het is een belangrijk onderdeel van het door u te leveren bewijs. Het ziekenhuis bewaart het dossier maar u als patiënt heeft recht op een kopie.
  • Wij adviseren u in alle gevallen om een klacht in te dienen bij het ziekenhuis of de zorgverlener. U kunt op de website van de zorgverlener vinden op welke wijze en bij wie u een klacht kunt indienen. Als uw klacht gegrond wordt verklaard, biedt dit aanknopingspunten om een vergoeding van uw letselschade te kunnen vorderen bij de zorgverlener.
  • U kunt eventueel een second opinion aanvragen bij een andere arts.
  • Indien u van oordeel bent dat er sprake is van medisch onzorgvuldig handelen waardoor u schade leidt, dan kunt u ervoor kiezen om een letselschade advocaat in te schakelen en een medisch adviseur om u te ondersteunen bij het claimen van letselschade.

Lees meer over de verschillende trajecten die u kunt inzetten als er sprake is van een medische fout op de pagina letselschade door medische fout.

Medisch adviseur

In veel gevallen is niet direct vast te stellen of sprake is van medisch onzorgvuldig handelen door de arts of andere zorgverlener. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de zorgverlener voert in de regel uitgebreid verweer tegen de aansprakelijkstelling. Het is daardoor meestal nodig om medisch advies in te winnen bij een medisch adviseur, met als doel om helder te krijgen óf er sprake is van medisch onzorgvuldig handelen. Op grond van dat advies kunt u worden geïnformeerd over uw juridische positie en kan uw aansprakelijkstelling mogelijk nader worden onderbouwd.

Kosten advocaat en medisch adviseur

Aan de werkzaamheden van onze advocaten en aan de werkzaamheden van de medisch adviseur zijn kosten verbonden. Als u ervoor kiest om uw dossier door één van onze advocaten te laten behandelen, dan komen deze kosten voor uw rekening. Wij werken namelijk niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Denkt u recht te hebben op gefinancierde rechtsbijstand (u kunt dit nakijken op deze pagina:  Voorwaarden – Rechtsbijstand) dan adviseren wij u om een advocaat in te schakelen die wel op basis van gefinancierde rechtsbijstand werkt. Als de aansprakelijkheid uiteindelijk vast komt te staan, dan moet de verzekeraar van de aansprakelijke partij alle kosten in verband met de werkzaamheden van uw advocaat alsnog voldoen.

VRAGEN OVER MEDISCHE FOUT?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met één van onze letselschade specialisten.