Medische fout

Woord

Wat is een medische fout?

Bij een medische fout wordt meestal gedacht aan fouten die optreden tijdens een medische behandeling. Maar bij een medische fout gaat het er om of het behandelend personeel iets fout heeft gedaan en niet of er iets fout is gegaan. In de juridische betekenis is de definitie een stuk genuanceerder:

Er wordt pas gesproken van een medische fout als er vast wordt gesteld dat een andere redelijk bekwame en redelijk handelende beroepsgenoot de behandeling beter zou hebben uitgevoerd dan de dienstdoende arts die de patiënt behandeld heeft.

Oftewel, de volgende vraag is belangrijk: had een andere redelijk bekwame en redelijk handelende arts de gezondheidsschade voorkomen of verminderd?

Wat te doen bij medische fouten?

Om te beginnen, is het belangrijk om te controleren of het medische dossier in orde is. De controle van het medische dossier is het eerste bewijs om te bepalen of er een medische fout is gemaakt. Degene van wie een schadevergoeding wordt geëist, zorgt voor het bewijs. Naast het vastleggen van uw medische behandeling, heeft het dossier dus ook een functie als bewijsrecht.

Zorg voor getuigen bij gesprekken met de arts. Let op dat de arts alles correct noteert en vraag om een afschrift van het medisch dossier. Het ziekenhuis bewaart het dossier maar de patiënt heeft recht op een kopie.  De patiënt staat ook altijd in zijn of haar recht om een second opinion aan te vragen bij een andere arts. Bij medische fouten kunt u altijd een advocaat en een medisch adviseur in de hand nemen om u te ondersteunen bij het claimen van letselschade.

Lees meer over de verschillende trajecten die u kunt inzetten als er sprake is van een medische fout op de pagina letselschade door medische fout.

Vragen over medische fout?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met één van onze letselschade specialisten.