Overeenkomst van opdracht

Woord

Bij een overeenkomst van opdracht verricht de opdrachtnemer werkzaamheden voor een opdrachtgever, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst.

Verschil overeenkomst van opdracht en arbeidsovereenkomst

Het onderscheid tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst is niet altijd even duidelijk. Beide overeenkomsten hebben namelijk tot gevolg dat de ene partij een opdracht uitvoert voor de andere partij. Toch zijn er verschillen. Aan de overeenkomst van opdracht zijn namelijk minder arbeidsrechtelijke regels gebonden (denk bijvoorbeeld aan ontslagmogelijkheden). Daarnaast hoeft de opdrachtgever geen premies in te houden op het loon, omdat er wegens het ontbreken van een arbeidsrelatie immers fiscaalrechtelijk gezien geen loon wordt betaald.

Of er nu sprake is van een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst, hangt onder andere af van de bedoeling van partijen en de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. Vooral de gezagsverhouding is hier van belang. In een overeenkomst van opdracht heeft een opdrachtgever slechts beperkte zeggenschap over de opdrachtnemer. De opdrachtgever houdt in dit verband geen constant toezicht, waarmee de opdrachtnemer aldus een bepaalde mate van vrijheid heeft. Een gebrek aan doorlopende aanwijzingen aan de kant van de opdrachtgever kan dus duiden op een overeenkomst van opdracht. Is er echter wel sprake van een zodanige gezagsverhouding, dan wijst dit meer in de richting van een arbeidsovereenkomst.

Inhoud overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

 • NAW-gegevens opdrachtgever + opdrachtnemer
 • Overwegingen
 • Aard en duur overeenkomst
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Vergoeding en betaling
 • Belastingen en sociale premies
 • Tussentijdse beëindiging
 • Geheimhouding en zorgvuldigheid
 • Intellectuele eigendom
 • Overige bepalingen
 • Handtekening opdrachtgever + opdrachtnemer, inclusief datum van ondertekening.

Voor alle overeenkomsten geldt dat het belangrijk is dat u de opgenomen bepalingen goed doorleest.