Koopovereenkomst

Woord

Een koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een koopprijs. Er zijn verschillende koopovereenkomsten denkbaar, bijvoorbeeld voor roerende zaken (een laptop) en onroerende zaken (bijvoorbeeld een woning).

Wat staat er in een koopovereenkomst voor een woning?

Voor de koop van onroerende zaken gelden bijzondere regels. Een aantal belangrijke gegevens die een koopovereenkomst voor een woning in ieder geval moet bevatten, zijn:

 • NAW-gegevens verkoper(s) + echtgenoot/partner (indien aanwezig)
 • NAW-gegevens koper(s) + echtgenoot/partner (indien aanwezig)
 • Burgerlijke staat koper(s) + verkoper(s)
 • Legimitatiebewijs
 • Beschrijving eigendom (adres/koopsom/hectare grond/taxatiewaarde)
 • Beschrijving erfpacht (adres/hectare grond/erfpachtvoorwaarden/canon)
 • Overdrachtsbelasting
 • Betaling van de koopsom, kosten en belastingen
 • Eigendomsoverdracht
 • Bankgarantie of waarborgsom
 • Staat van de onroerende zaak
 • Feitelijke levering en overdracht aanspraken
 • Baten, lasten en canons
 • Hoofdelijkheid
 • Risico-overgang en beschadiging door overmacht
 • Ingebrekestelling en ontbinding
 • Energielabel
 • Domicilie
 • Registratie koopovereenkomst
 • Identiteit partijen
 • Ontbindende voorwaarden
 • Bedenktijd
 • Schriftelijke vastlegging
 • Toepassing Nederlands recht
 • Nadere afspraken
 • Handtekeningen verkoper(s) en koper(s) inclusief datum van ondertekening

Het kopen van een woning gaat met grote geldsommen gepaard. Het is daarom belangrijk dat u op de hoogte bent van diverse bepalingen in de koopovereenkomst. Onze vastgoedrecht-advocaten zijn gespecialiseerd in het kooprecht. Schenkeveld advocaten helpt u graag bij onduidelijkheden of het opstellen van een koopovereenkomst. Neem vandaag nog contact op!