Samenlevingscontract

Woord

Wat is een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen twee partners waarin afspraken over het samenwonen worden vastgelegd. U kunt een samenlevingscontract samen met uw partner maken of laten opstellen bij een notaris. U kunt zelf bepalen wat er in de samenlevingsovereenkomst staat. Voor het partnerpensioen eisen de pensioenfondsen wel dat u een notarieel samenlevingscontract heeft.

Wat staat er in een samenlevingscontract?

Vaak worden in een samenlevingsovereenkomst de volgende onderdelen opgenomen:

  • Afspraken over financiële bijdragen ten behoeve van elkaars levensonderhoud
  • Verdeling van de kosten voor de woning
  • Pensioenafspraken
  • Verdeling van bezittingen in het geval partners uit elkaar gaan
  • Wat gebeurt er als een van de partners overlijdt?

Voorwaarden samenlevingscontract

Er gelden enkele voorwaarden voor het afsluiten van een samenlevingscontract:

  • Beide partners zijn ouder dan 18 jaar (meerderjarig)
  • Beide partners moeten niet onder curatele staan.

Ontbinden samenlevingscontract

Wilt u het samenwonen met uw partner beëindigen? Meestal staan de afspraken hierover al in het samenlevingscontract. Tussenkomst van een notaris is daarvoor niet nodig. Vaak is het eenvoudig, maar het kan ook ingewikkeld worden, met name als er kinderen en/of een koopwoning in het spel zijn. Dan is het wel aan te raden om advies in te winnen. Afspraken goed vastleggen, voorkomt problemen en discussie in de toekomst. Lees hier meer over het ontbinden van een samenlevingscontract.

Vragen of hulp nodig? Neem contact op met onze advocaat personen- en familierecht.