Woordenboek

Samenlevingscontract

Wat is een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract regelen partners welke gelden en goederen van de partners samen is. Partners mogen zelf bepalen wat er in de samenlevingsovereenkomst staat. De wet geeft geen verplichte onderdelen. Voor fiscaal partnerschap en het partnerpensioen eisen de belastingdienst en de pensioenfondsen wel dat u een zorgplicht naar elkaar belooft. Uiteraard kunt u er geen informatie inzetten zonder dat uw partner dat goed vindt.

Wat staat er in een samenlevingscontract?

Vaak worden in een samenlevingsovereenkomst de volgende onderdelen opgenomen:

  • Afspraken over financiële bijdragen ten behoeve van elkaars levensonderhoud
  • Verdeling kosten voor de woning
  • Pensioenafspraken
  • Verdeling van bezittingen in het geval partners uit elkaar gaan
  • Wat gebeurt er als een van de partners overlijdt?

Voorwaarden samenlevingscontract

Er gelden enkele voorwaarden voor het afsluiten van een samenlevingscontract:

  • Beide partners zijn ouder dan 18 jaar (meerderjarig)
  • Beide partners moeten niet onder curatele staan.

Lees meer over het ontbinden van een samenlevingscontract.