Waar moet ik op letten bij het aangaan van een pachtovereenkomst?

Vraag

Wilt u een pachtovereenkomst aangaan? Let dan vooral op de volgende punten:

1. Schriftelijke pachtovereenkomst

Een pachtovereenkomst moet in principe schriftelijk worden aangegaan, maar een mondelinge pachtovereenkomst is ook rechtsgeldig. Als uit de feiten blijkt dat voldaan is aan de eisen van pacht, dan is er sprake van een pachtovereenkomst. De pachter of verpachter kan bij mondelinge pacht bij de rechtbank vorderen dat deze schriftelijke wordt vastgelegd.

2. Goedkeuring grondkamer

U bent verplicht de pachtovereenkomst binnen twee maanden na het aangaan te laten goedkeuren door de grondkamer. Zonder deze goedkeuring geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd zonder mogelijkheid tot opzegging door de verpachter. Dit is dus ook het geval van mondelinge pacht, waarbij er dus geen schriftelijke goedgekeurde overeenkomst voorhanden is. De verpachter kan zonder goedkeuring geen betaling van de pachtprijs vorderen bij de rechter. Bij teeltpacht is geen goedkeuring nodig, maar geldt een registratievereiste.

3. Hoogte pachtprijs en betalingsvoorwaarden

Bij reguliere pacht wordt jaarlijks door de RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de maximale pachtprijs bepaald. Bij geliberaliseerde pacht geldt dit maximum niet. Van belang is om in de overeenkomst duidelijke afspraken te maken over wanneer er betaalt moet worden en over eventuele indexering van de pachtprijs.

4. Duur en Beeindiging pacht

Hoe lang gaat u het pachtcontract aan en wat zijn de voorwaarden voor het beëindigen?

5. Gebruiksdoel pacht

Zorg ervoor dat het beoogde gebruik van het verpachte land duidelijk wordt vermeld in de overeenkomst. Dit kan van invloed zijn op uw rechten en verplichtingen als pachter.

6. Onderhoud en herstel

Zijn er bepalingen opgenomen met betrekking tot het onderhoud en eventuele herstelwerkzaamheden aan het gepachte land? Vaak komt het noodzakelijke grote onderhoud voor rekening van de verpachter en het dagelijkse kleine onderhoud voor rekening van de pachter.

7. Eventuele beperkingen of voorwaarden

Let op eventuele beperkingen of voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het land, zoals verboden activiteiten, bouwbeperkingen, etc.

8. Pachtregime

Bedenk goed welk pachtregime op uw overeenkomst van toepassing is. Als u geen duidelijke keuze maakt, geldt automatisch het reguliere pachtregime met de ruime pachtbescherming.

Als u twijfels of vragen heeft over de pachtovereenkomst, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze agrarisch recht advocaten. Wij kunnen u helpen de overeenkomst volledig te begrijpen en u hierover adviseren.

Lees ook: Wat is het verschil tussen pacht en  huur?