Hoe kunt u de pachtovereenkomst opzeggen?

Reguliere pacht opzeggen

Een reguliere pachtovereenkomst kan alleen op wettelijke gronden worden opgezegd of door de rechter worden ontbonden. Een belangrijke beëindigingsgrond is dat de pachter ernstig tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen.

De reguliere pacht kan niet tussentijds worden opgezegd, maar alleen tegen het einde van de wettelijke looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. Opzegging moet bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot (een opgemaakte akte door de deurwaarder). Het is belangrijk dat u de gronden van de opzegging duidelijk vermeldt in de opzegging, omdat de opzegging anders niet geldig is en de pacht in stand blijft.

Geliberaliseerde pacht opzeggen

De Centrale grondkamer heeft in een uitspraak van 22 november 2017 bepaald dat een geliberaliseerde pachtovereenkomst alleen tussentijds kan worden opgezegd als de beëindigingsgrond objectief bepaalbaar is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij verkoop van het gepachte of bij een bestemmingswijziging. De verpachter kan niet tussentijds opzeggen als hij geen behoefte meer heeft aan de pachter, omdat dit geen objectieve grond is.

Heeft u vragen over het beëindigen van een pachtovereenkomst? Neem dan contact op met onze specialisten pachtrecht.

Lees ook:
Pachtbeëindiging wegens niet-agrarische bestemming, mag dat?
Kunt u een pachtovereenkomst beëindigen bij gebrek aan bedrijfsmatige exploitatie