Wat is het verschil tussen pacht en huur?

Vraag

Verschil pacht en huur

Zowel bij pacht als bij huur wordt er iets tegen betaling van een vergoeding in gebruik gegeven. Bij huur kunnen dat roerende en onroerende zaken zijn, terwijl het bij pacht altijd gaat om onroerende zaken, meestal een perceel landbouwgrond of een agrarische opstal.

Maar het meest kenmerkende verschil tussen pacht en huur is dat pacht altijd betrekking heeft op bedrijfsmatig gebruik van de onroerende zaak voor de uitoefening van landbouw.

Vastleggen in overeenkomst

Afspraken over pacht en huur worden meestal vastgelegd in een overeenkomst. Er is sprake van pacht als de inhoud van de overeenkomst voldoet aan de wettelijke vereisten van de pachtovereenkomst. Ook als partijen zelf de overeenkomst als “huurovereenkomst” betitelen. Bij de beoordeling of een overeenkomst een pachtovereenkomst is, is het dus niet van belang of partijen daadwerkelijk de bedoeling hebben gehad om een pachtovereenkomst te sluiten (ECLI:NL:HR:2019:2034, Hoge Raad, 18/04093 (rechtspraak.nl). Meer weten over pachtovereenkomsten? Lees dan verder op onze pagina pachtrecht.

Juridisch advies over pachtrecht

Bent u verpachter of pachter? Of staat u op het punt een pachtovereenkomst te sluiten? Laat u zich dan goed voorlichten over uw rechten en plichten voordat u de pachtovereenkomst sluit, verlengt of juist beëindigt. Het pachtrecht is namelijk erg ingewikkeld. Een vergissing is snel gemaakt, met alle gevolgen van dien. Vragen? Neem dan contact op met onze advocaten agrarisch recht

Lees ook:
Kan een pachtovereenkomst een huurovereenkomst worden?
Column Agri Business  Magazine 32: Huur of toch pacht?
Pachtovereenkomst of huurovereenkomst?
Een inscharingsovereenkomst? Of tóch een pachtovereenkomst?