Welke soorten pachtovereenkomsten zijn er?

Vraag

Reguliere en geliberaliseerde pachtovereenkomst

De wet maakt onderscheid tussen verschillende soorten pachtovereenkomsten. Daarvan komen de reguliere pachtovereenkomst en de geliberaliseerde pachtovereenkomst het meest voor.

De reguliere pachtovereenkomst biedt de pachter de meeste bescherming (zie ook “Wat is pachtbescherming?”) . Bij geliberaliseerde pacht kunnen partijen van deze pachtbescherming afwijken. Op onze pagina over pachtrecht leest u meer over deze overeenkomsten.

Teelpachtovereenkomst en pacht in reservaten

Daarnaast kennen we ook overeenkomsten voor teeltpacht en pacht in reservaten. Teeltpacht is pacht voor los land, waarbij partijen een pachtovereenkomst kunnen aangaan voor één- of tweejarige teelten.

Bij pacht in reservaten gaat het om de pacht van landbouwgrond of gebouwen in een reservaat. Dit wordt ook wel ‘natuurpacht’ of ‘beheerpacht’ genoemd. In de pachtovereenkomst staan dan bijzondere verplichtingen om de natuur- en landschapswaarden van het reservaat te ontwikkelen of in stand te houden.

Vragen over pacht? Neem dan contact op met onze advocaten pachtrecht.