Uitzendovereenkomst

Woord

Bij een uitzendovereenkomst zijn drie partijen betrokken:

  • De uitzendkracht
  • De uitlener (het uitzendbureau)
  • De inlener (de organisatie waar de werkzaamheden worden verricht).

Definitie uitzendovereenkomst

Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst tussen de uitlener en de uitzendkracht waarbij de uitzendkracht werkt onder toezicht van de inlener. De uitzendkracht krijgt leiding en werkinstructies van de organisatie die hem ingeleend heeft.

Overeenkomsten tussen werknemer en uitzendkracht

De uitzendkracht heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden (loon, overwerk, etc.) als de andere werknemers die werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie binnen het bedrijf waar gewerkt wordt.