Hoe verloopt een mediationtraject bij scheidingen?

Vraag

Procedure en spelregels mediation

Bij scheidingsmediation zijn meestal vier tot vijf gesprekken nodig. Bij zo goed als volledige overeenstemming kan het met minder gesprekken toe, soms zijn er vanwege strubbelingen meer gesprekken nodig. Mediation vindt in eerste instantie altijd plaats op vrijwillige basis, zowel u als uw ex-partner moeten dus bereid zijn om eraan mee te werken. Tijdens het eerste gesprek bespreekt de mediator de procedure en spelregels met u en uw ex-partner. Zo is een mediationtraject niet vrijblijvend: u moet zich aan de gemaakte afspraken houden. Bovendien is mediation altijd vertrouwelijk: alles wat u bespreekt blijft tussen u, uw ex-partner en de mediator.

Mediationovereenkomst

Na dit eerste gesprek ondertekenen u en uw ex-partner de mediationovereenkomst. In deze overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd die tijdens het mediationtraject gelden. Ook maakt u samen met de mediator een inventarisatie van de zaken die tijdens het mediationtraject moeten worden besproken, zoals de omgangsregeling of het co-ouderschap, alimentatie, pensioen en de verdeling van de vermogensbestanddelen (zoals de woning, vervoersmiddelen, polissen, spaargeld en ook eventuele schulden).

Deze zaken worden in de daaropvolgende gesprekken besproken en uitgewerkt. Tussen de gesprekken zit meestal een periode van twee weken. Deze tijd kunnen u en uw ex-partner gebruiken om na te denken, zaken uit te zoeken en het volgende gesprek voor te bereiden.

Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

Lukt het om overal afspraken over te maken? Dan ondertekenen u en uw ex-partner tijdens het laatste gesprek het echtscheidingsconvenant en, als er kinderen zijn, het ouderschapsplan. Vervolgens worden deze documenten naar de rechtbank verzonden, met daarbij het verzoekschrift tot ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De rechtbank zal dit verzoekschrift in de meeste gevallen dan schriftelijk afwikkelen.

Denkt u aan scheiden via mediation? Neem dan contact op met Annet Lunshof, MfN-geregistreerd scheidingsmediator en familierechtadvocaat.