Wat zijn belangrijke uitzonderingen op het kwekersrecht?

Vraag

De houder van het kwekersrecht kan zijn rechten niet laten gelden in het geval van (Zaaizaad- en plantgoedwet, artikel 57 lid 3):

  • handelingen in de privésfeer
  • handelingen uitsluitend te behoeve van wetenschappelijk onderzoek
  • handelingen die worden verricht voor het kweken van andere rassen

In het laatste geval spreekt men van de kwekersvrijstelling (breeders exemption).

Gerelateerde veel gestelde vragen

Meer weten? Vraag het onze agrarisch recht advocaat vandaag nog!