Concurrentiebeding

Woord

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een bepaling in het arbeidscontract die meestal bij het aangaan van het arbeidscontract wordt afgesproken. In deze bepaling worden beperkingen opgenomen wanneer de werknemer bij een andere werkgever wil gaan werken of zelf een bedrijf wil starten.

Wat staat er in een concurrentiebeding?

In een concurrentiebeding zijn meestal één of meer van de onderstaande beperkingen opgenomen:

  • Soort werkzaamheden: Welke werkzaamheden er worden verricht bij een nieuwe werkgever, het uitvoeren van concurrerende werkzaamheden is vaak niet toegestaan
  • Type nieuwe werkgever: Bijvoorbeeld het gaan werken bij een directe concurrent
  • Plaats: Het uitvoeren van dezelfde werkzaamheden binnen een bepaalde regio
  • Tijd: binnen een bepaalde periode (1 of 2 jaar) bij de concurrent hetzelfde werk uitvoeren of een eigen bedrijf starten
  • Het is mogelijk dat een relatiebeding ook onderdeel uitmaakt van een concurrentiebeding. Het is dan niet toegestaan om ‘klanten mee te nemen’ naar een nieuwe werkgever of om deze te benaderen.

Boete en ‘boetebeding’

In het concurrentiebeding is vaak een boeteclausule opgenomen. Een boetebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen. Dat kan in de arbeidsovereenkomst maar ook in het bedrijfsreglement of personeelshandboek zijn. Er moet duidelijk zijn vermeld op overtreding van welke regels het boetebeding van toepassing is. Ook de hoogte van de boete moet zijn vermeld.

Voorwaarden concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is rechtsgeldig zodra aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het concurrentiebeding is schriftelijk overeengekomen
  • De werknemer is meerderjarig
  • Er mag geen concurrentiebeding worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn om dat toch te doen.

Heeft u vragen of wilt u een concurrentiebeding laten opstellen of checken, neem dan contact met ons op.