Waarborgsom

Woord

Wat is een waarborgsom?

Een waarborgsom is een bedrag dat een huurder aan een verhuurder dient te betalen bij aanvang van de huurovereenkomst, welke als waarborg dient voor een deugdelijke nakoming van de huurovereenkomst. Een waarborgsom kan echter ook door makelaars, hypotheekverstrekkers, banken en energieleveranciers worden gevraagd tijdens het afnemen van een dienst.

Waarborgsom bij huur

De waarborgsom komt het meest voor bij het huren van een huis. De hoogte van de waarborgsom kan door de verhuurder zelf worden bepaald en is niet aan een maximum verbonden. Rechters hanteren echter een waarborgsom van maximaal drie maanden kale huur als een redelijke hoogte. De meest gangbare waarborgsom voor een huurwoning bedraagt één maand. Voor een bedrijfsruimte is dit een bedrag gelijk aan driemaal de kale huur. Bij het einde van de huurovereenkomst krijgt de huurder de waarborgsom terug, tenzij deze wordt verrekend met de schade aan het gehuurde.

Waarborgsom bij koop

Als u een huis koopt, tekent u eerst een voorlopig koopcontract. Dit contract is bindend, maar betekent niet dat de koper de financiering al rond heeft. Tijdens deze fase kan de verkoper dan ook een waarborgsom eisen. De waarborgsom van een koophuis bedraagt over het algemeen 10% van de koopsom. De koper dient dit bedrag binnen twee weken na het ondertekenen van de koopakte aan de notaris te betalen. Op het moment dat de eigendomsoverdracht definitief is, wordt het bedrag weer teruggestort.

Verschil tussen waarborgsom en bankgarantie

Naast het betalen van een waarborgsom is een bankgarantie ook een mogelijkheid om zekerheid te verstrekken. Bij een bankgarantie belooft de geldverstrekker de waarborgsom over te maken indien de koop niet doorgaat. Is dit laatste het geval, dan wordt de gedane betaling door de geldverstrekker omgezet in een lening. De hoogte van een bankgarantie ligt vaak rond 1% van het totale bedrag waarvoor de bank garant staat.

Heeft u vragen, neem dan contact op met onze specialisten huurrecht.