Besloten Vennootschap (BV)

Woord

Een BV heet voluit Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Met ‘besloten’ wordt bedoeld dat er een vaste groep van personen is die aandeelhouder zijn. Het kapitaal van de BV is in aandelen verdeeld. De aandeelhouders bezitten samen 100% van de aandelen.

Aansprakelijkheid

De ‘beperkte aansprakelijkheid’ betekent dat de aandeelhouders niet verder aansprakelijk zijn dan met het kapitaal dat zij in de BV hebben gestopt en waarvoor zij aandelen hebben gekregen.

Voorwaarden voor oprichting BV

De belangrijkste eisen bij het oprichten van een BV zijn:

 1. Oprichting gebeurt via de notaris. De notaris stelt de notariële akte op met daarin de statuten.
 2. Er moet minstens 1 eurocent in de vennootschap gestort worden. Dit kan met geld, maar ook in natura.
 3. De notaris verzorgt meestal de inschrijving van de BV in het Handelsregister. Totdat dit gebeurd is, bent u ook persoonlijk aansprakelijk.

Voor- en nadelen van een besloten vennootschap

De voordelen van een besloten vennootschap zijn:

 • Een BV kan met meerdere mensen worden opgericht, maar ook alleen
 • Bestuurders hebben beperkte aansprakelijkheid
 • Het is mogelijk om personeel aan te nemen
 • Het startkapitaal hoeft slechts 1 eurocent te bedragen
 • Belasting voordeel
 • Verzekerd voor de sociale verzekeringen (als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden).

De nadelen van een besloten vennootschap zijn:

 • Er is een relatief hoge belastingdruk bij een lage winst
 • De oprichtingskosten kunnen zeer hoog zijn
 • Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-vrijstelling of kleineondernemingsregeling.

Verschil besloten vennootschap en naamloze vennootschap

Een besloten vennootschap en een naamloze vennootschap hebben een aantal overeenkomsten. Maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen de twee rechtsvormen. Zo is er duidelijk verschil in het benodigde startkapitaal. Bij een NV is een bedrag van minimaal 45.000 euro nodig, bij een BV kan dit bedrag in theorie één euro bedragen.

Een ander verschil zit hem in het verhandelen van de aandelen van de BV of NV. Bij een BV staan de aandelen op naam waardoor ze niet vrij verhandelbaar zijn en een notaris noodzakelijk is. Een NV heeft vrij verhandelbare aandelen, deze zijn vrij overdraagbaar.

Nog vragen? Neem dan contact op met onze advocaten Ondernemingsrecht.

Lees ook:
BV en dividend uitkeren, dit zijn de regels
Wanneer kunt u een bestuurder van een bv persoonlijk aansprakelijk stellen?