Naamloze Vennootschap (NV)

Woord

Een NV heet voluit Naamloze Vennootschap. Een naamloze vennootschap is een type rechtspersoon. Bij een NV is het maatschappelijk kapitaal verdeeld in overdraagbare aandelen. De term ‘naamloos’ ziet op het feit dat een NV geen register van aandeelhouders hoeft bij te houden. De aandeelhouders kunnen in die zin dus anoniem, oftewel naamloos zijn.

Aansprakelijkheid

Een aandeelhouder kan niet persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht. Bovendien is de aandeelhouder niet verplicht in de verliezen van de vennootschap bij te dragen voor zover dit het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort, overschrijdt.

Voorwaarden voor oprichting NV

De belangrijkste eisen bij het oprichten van een NV zijn:

 • Oprichting gebeurt via de notaris. De notaris stelt de notariële akte op met daarin de statuten
 • Er moet minstens € 45.000,- in de vennootschap gestort worden
 • De akte dient door iedere oprichter te worden getekend en door ieder die blijkens deze akte een of meer aandelen neemt.

Voor- en nadelen van een naamloze vennootschap

De voordelen van een naamloze vennootschap zijn:

 • Een NV kan met meerdere mensen worden opgericht, maar ook alleen
 • Aandelen kunnen in beginsel vrij worden overgedragen
 • Aandeelhouders hebben een beperkte aansprakelijkheid
 • Het is mogelijk om personeel aan te nemen
 • Het is mogelijk om meerdere bestuurders te hebben
 • Belastingvoordeel
 • Verzekerd voor de sociale verzekeringen (als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden).

De nadelen van een naamloze vennootschap zijn:.

 • Er is een relatief hoge belastingdruk bij een lage winst
 • Het minimale startkapitaal moet minstens € 45.000,- bedragen
 • Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-vrijstelling of kleineondernemingsregeling

Verschil tussen een naamloze vennootschap en besloten vennootschap

Een besloten vennootschap en een naamloze vennootschap hebben een aantal overeenkomsten. Er zijn ook duidelijke verschillen tussen de twee rechtsvormen. Bijvoorbeeld het verschil in het benodigde startkapitaal. Bij een NV is een bedrag van minimaal € 45.000 euro nodig, bij een BV kan dit bedrag in theorie één eurocent bedragen.

Ook het verhandelen van de aandelen gaat anders. Bij een BV staan de aandelen op naam waardoor ze niet vrij verhandelbaar zijn en een notaris noodzakelijk is. Een NV heeft vrij verhandelbare aandelen, deze zijn vrij overdraagbaar.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met onze specialisten ondernemingsrecht.